Молитва для мученицы христины

Чудотворные слова: молитва для мученицы христины в полном описании из всех найденных нами источников.

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

На Г о́споди воззва́хъ:] стихи́ры му́ченицы на 6, гла́съ 4. Подо́бенъ: Я ко до́бля.

Х ристоиме́ннаго тя́ зва́нія * по достоя́нію сподо́би * Стро́яй вся́ про́мысломъ. * Лу́чшій бо коне́цъ имѣ́ла еси́ во обои́хъ, * зва́нію дѣла́ твоя́, * уневѣ́стившися Христу́ * благоче́стно вѣ́рою, * бы́вши же дщи́ Царя́ Небе́снаго, * ра́дуешися съ Ни́мъ, му́ченице, о на́съ моля́щися.

Б лаги́ми наде́ждами утверди́вся, у́мъ тво́й, Христи́но, впери́ся и къ Бо́гу, му́ченице, вознесе́ся отъ теку́щихъ, измѣни́вся во оби́тели пребыва́ющія.

Р азсѣ́дшася и лежа́ща предъ нога́ми отрокови́цы страстоно́сицы зря́ще злочести́ваго, хвалу́ Спаси́телю дади́мъ вси́, побѣдоно́сицу сію́ показа́вшему.

Богоро́диченъ: З ачала́ еси́ Сло́во Отчее, пло́ти соедини́вшееся по Ѵпоста́си изъ Тебе́, па́че сло́ва, Ма́ти Чи́стая, Его́же возжела́вши, Христи́на муче́нія сла́ву стяжа́ла е́сть.

П ита́лася еси́, ра́нами Боже́ственными наслажда́ема, му́ченице христоимени́та, видѣ́ніи Жениха́ твоего́, и на Того́ добро́ту взира́ющи.

Я ко кри́нъ, въ му́ченическихъ удо́ліяхъ, я́ко сладково́нный процвѣла́ еси́ шипо́къ, мѵ́рну иска́пающи благода́ть, и вѣ́рныхъ сердца́ пома́зала еси́, христоимени́тая му́ченице честна́я, святы́хъ а́нгелъ соприча́стнице.

В олну́ющееся мо́ре напа́стей му́къ Боже́ственнымъ окормле́ніемъ невре́дно преплы́ла еси́, змíя погрузи́вши твои́хъ по́двигъ, му́ченице, глубино́ю, тѣ́мже ра́йская небу́рно приста́нища дости́гла еси́, вопію́щи: свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Г лаго́ломъ живы́мъ воздви́гла еси́ уме́ршаго угрызе́ніемъ, му́ченице страстоно́сице, я́да зміи́на: Бо́гъ бо, сме́рть попра́вый Боже́ственнымъ погребе́ніемъ, твои́хъ моли́твъ послу́ша, Христи́но. Къ Нему́же вопіе́ши непреста́нно: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

В и́дѣти сподо́билася еси́, укра́шена и муче́нія оде́ждами блиста́ющи, твоего́ Жениха́, Христи́но, му́ченице многострада́льная.

С овокупи́лася еси́ со безпло́тными, сла́вная, ли́ки и со страда́льческими собо́ры причла́ся еси́, о на́съ моля́щи Всеще́драго.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4. Самогла́сны:

Б ога́тство оста́вльши оте́ческое, Христа́ же жела́ющи и́стинно, сла́ву обрѣ́те му́ченица и бога́тство небе́сное и, при́сною моли́твою огражде́на благода́тною, ору́жіемъ Креста́ попра́ мучи́теля. Тѣ́мже а́нгели, подвиго́мъ чудя́щеся, глаго́лаху: паде́ся вра́гъ, жено́ю побѣжде́нъ бы́въ, вѣнцено́сица яви́ся му́ченица. И Христо́съ во вѣ́ки ца́рствуетъ, я́ко Бо́гъ, подая́й мíрови ве́лію ми́лость.

С ла́вимъ Твое́, Христе́, мно́гое милосе́рдіе, и бла́гость, е́же на на́съ бы́вшую, я́ко и жены́ упраздни́ша пре́лесть идолонеи́стовства си́лою Креста́ Твоего́, Человѣколю́бче, мучи́теля не убоя́шася, льсти́ваго попра́ша, возмого́ша же во слѣ́дъ Тебе́ пріити́, въ воню́ мѵ́ра Твоего́ теча́ху, моля́щеся о душа́хъ на́шихъ.

Ч удодѣ́йствова, Христе́, Креста́ Твоего́ си́ла, я́ко и Христи́на му́ченица страда́льческимъ по́двигомъ подвиза́ся, отону́дуже немощно́е естества́ отве́ргши, до́блественнѣ сопроти́вися мучи́телемъ, тѣ́мже и вѣне́цъ побѣ́ды пріе́мши, мо́лится о душа́хъ на́шихъ.

С ъ вы́шними си́лами причла́ся еси́, сла́вная, мíръ оста́вльши и Христа́ возжела́вши, Христи́но о всечестна́я! Проси́ на́мъ ве́лія ми́лости.

И ны́нѣ, богоро́диченъ или́ крестобогоро́диченъ. Подо́бенъ: Н ебе́сныхъ чино́въ.

Блаже́нна окто́иха, и святы́я пѣ́снь 3-я, на 4. Проки́менъ, гла́съ 4: Д и́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ, Бо́гъ Изра́илевъ. Сти́хъ: В ъ це́рквахъ благослови́те Бо́га, Го́спода отъ исто́чникъ Изра́илевыхъ. Апо́столъ къ Кори́нѳяномъ, зача́ло 181. Аллилу́ія, гла́съ 1: Т ерпя́ потерпѣ́хъ Го́спода, и вня́тъ ми́ [и услы́ша моли́тву мою́. Сти́хъ: П оста́ви на ка́мени но́зѣ мои́ и испра́ви стопы́ моя́]. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 33. Прича́стенъ: В ъ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, [отъ слу́ха зла́ не убои́тся.]

Молитва для мученицы христины

Молитва об укреплении веры святой мученице Христине Тирской

Званием евангельски Христу уневестившися, /

славу мира сего и похоть бренную вменила еси ни во что же, /

о самом телеси не брегущи, /

муки претерпела еси доблественно, /

тем твое страдание хвалами почитаем, /

мученице, Христу тезоименитая.

Кондак, глас 4: Молитва:

Световидная голубица позналася еси, криле имущи злате, и в высоте небесней возлетела еси, Христино честная: темже твой славный праздник совершаем, верою покланяющеся твоих мощей раце, из неяже истекает всем обильно исцеление божественное, душам же и телом.

Моли Бога о мне, святая угодница Божия Христино, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

Молитва для мученицы христины

В городе Тире [1] один муж высокого рода, по имени Урван, которому принадлежала власть игемона, имела дочь, молодую отроковицу, увидевшую еще в ранних годах своей юности Бога Создателя своего; претерпев мужественно множество лютых мук, она положила за Него и свою душу.

Когда она родилась, отец и мать дали ей имя Христины, что было не по их языческому мудрствованию, но по Божию предусмотрению: это самое имя, как бы некоторое пророчество, предзнаменовывало, что отроковица, пришедши в возраст, сделается христианкой, Христовой рабой и невестой, и мученицей. Когда ей минуло одиннадцать лет, сказалась необыкновенная красота ее, и не было среди отроковиц, подобных ей по красоте. Тогда отец, желая охранить ее от человеческого взгляда, устроил ей помещение в чрезвычайно высокой палате, приставил к ней лучших рабынь и, поместив там изображения своих богов из золота и серебра, приказал ей повседневно возносить им фимиам и покланяться. Многие из знатных и богатых людей, слыша о красоте девицы, желали каждый иметь ее за своим сыном в супружестве. Когда же они умоляли о том отца Христины, то Урван отвечал:

– Ни за кого не отдам моей дочери, но посвящаю ее моим богам: чрезвычайно возлюбили ее милостивые боги, и пусть для них пребудет она девственницею, служа им всегда!

Отроковица Христина, возрастая годами и разумом, так как Бог просвещал и вразумлял ее Своею благодатью, начала приходить к познанию истины. Так, взирая в окошечко на небо и на небесные светила, из созданий познавала Создателя и, убедившись в бесчувственности и пустоте бездушных идолов, не захотела приносить им курения и покланяться, но, смотря на восток, на небо, в вышину, вздыхала и плакала, говоря сама в себе:

– Доколе пребудут сердца людей потемненными, доколе останется омраченным их неразумный смысл, который не обращается к Господу Богу, сотворившему небо и землю и украсившему их такою заметною для глаз красотою?

Рассуждая так сама в себе, она начала покланяться Единому, Живущему на небесах, истинному Богу и со слезами молилась Ему, да откроет Он ей Себя, дабы она точно узнала Того, к Кому зажглось любовью ее сердце. Когда же она пробыла достаточно дней в молитве и посте, то сподобилась посещения от милости Божией: ибо явился ей ангел Господень, осенил ее крестным знамением, нарек невестою Христа, совершенно наставил ее в Богопознании и возвестил ей о подвигах страдания, именно, – что за Единого в Троице Бога она будет истязуема от трех мучителей; укрепив ее на подвиг, он дал ей, так как она взалкала от пощения, вкусить чистый хлеб. После этого ангельского явления, отроковица утешалась духом и радовалась о Боге Спасе своем, благодаря Его, что Он посетил рабу Свою посланием к ней святого ангела; с тех пор она начала еще с большею теплотою молиться Господу и утешаться любовью к Нему. Исполнившись ревностью к Богу, она начала, по одному, брать и сокрушать золотых и серебряных идолов и, раздробив их на части, поздно вечером выбросила из окошка вниз на улицу; утром же проходившие мимо собрали то раздробленное золото и серебро.

Однажды игемон Урван, желая посетить свою дочь и поклониться своим богам, вошел в ту высокую палату и, не увидав идолов, спросил Христину:

Она же молчала. Тогда, призвав рабынь, он спрашивал и их о богах, а те рассказали ему о том, что сделала с идолами его дочь. Разгневавшись, он начал бить дочь по щекам, прибавляя:

– Куда дела богов?

Но она не хотела ему отвечать. Потом, не сразу открывши честные уста свои, исповедовала Единого истинного Бога, живущего на небесах, Создателя всего. Так называемых богов, золотых и серебряных, назвала бесами – идолами и рассказала, как она сокрушила их своими руками. Тогда, исполнившись величайшей ярости, Урван изрубил мечом всех рабынь, а дочь подверг различным мукам: сначала секли ее без пощады прутьями и бичами, а потом связанную бросили в темницу. Узнав об этом, мать, с плачем и рыданиями, поспешила к ней и увещевала отвратиться от Христа и вернуться к отеческим богам. Но Христова мученица не только не хотела слушать слов матери, но в таких словах отреклась от нее самой:

– Не называй меня твоею дочерью. Разве не знаешь ты, что я ношу имя Христово, какого имени не сподобился никто из нашего рода? по имени и по делам я уж не вашего рода, а Христова; я стала родственницею Христа – Царя небесного, я Его раба и дочь; Он мне отец, мать и Господь!

Долго, таким образом, мать плакала и, не успев ничего, ушла в горести. Когда прошла ночь и настал день, Урван, подвигутый бесом злобы на лютость, забыв о естественном чувстве любви к дочери, воссел в судилище, желая мучить святую Христину не как свою кровную дочь, но как чужую и великую злодейку. Когда вели святую из темницы на место суда, многие женщины, видя ее, говорили:

– Бог рабы Твоей Христины! помоги ей, потому что она прибегнула к Тебе!

Вот Христова агница стала перед Урваном, не как перед отцом, но как перед мучителем и плотоядным зверем, и стал соблазнять ее хитростью родитель:

– Жалею о тебе, дитя мое, и умоляю тебя приступи к великим нашим богам и принеси им вместе со мною жертву, чтобы они помиловали тебя и простили тебе грех твой, в коем ты виновна перед ними. Если же ты не сделаешь этого, то ты не дочь мне, и я тебя не помилую.

– Великую радость доставишь ты мне, отвечала святая, если не будешь называть меня твоею дочерью: потому что ты – слуга сатаны, а я раба Христова и уж не твоя дочь, потому что Отцом мне – Создатель мой.

Воспламенившись великою яростью, Урван приказал отроковицу повесить на мучилище обнаженною, строгать и дробить острым железом ее чистое девическое тело. И до такой степени было остругано тело, что показались голые кости. Когда она была отвязана от виселицы и увидела лежавшие на земле части своего тела, отпавшие во время пытки, то, собравши их, бросила в лицо отцу со словами:

– Ешь мясо твоей дочери.

Он, еще сильнее разъярившись, распростер святую Христину на железном колесе мучилища, приказал зажечь под нею огонь и горячим маслом поливать ее тело. Тело святой Христины, повертываемое колесом на огне, пеклось, как рыба или мясо для снеди. Для человека, особенно женщины, невозможно было остаться живою от такого мучительства, но Бог хранил жизнь рабы Своей и укреплял ее для прославления святого Своего имени и на унижение язычников. Святая Христина, мучимая таким образом, славила Бога и молилась Ему. Святые же ангелы невидимо предстояли ей, облегчая ее мучения. В то же время по Божию повелению, неожиданно от огня отделился огромный пламень и устремился на стоявших вокруг нечестивых, и спалило их до тысячи человек. Урван же, не зная, что более сделать с мученицею, приказал бросить ее в темницу; здесь ангел Господень явился ей во время молитвы и исцелил ее от язв и сделал ее совершенно здоровою; он дал ей и пищу, которую принес; мученица подкрепилась и славословила Бога. После того отец приказал бросить ее в море; слуги, взяв рабу Христову, посадили ее в лодку, отвезли далеко от берега и, навязав большой камень на шею, бросили в пучину. Ангел Божий принял ее и отвязал камень от шеи; камень погрузился, а святая, поддерживаемая руками бесплотного, ходила по водам, как посуху; и так море было для нее купелью святого крещения, которого она так жаждала. Светлый облак осенил ее и был свыше голос, провещавший над нею имя Святой Троицы, как требует того чин святого крещения, и увидела святая Христина Господа, явившегося ей и изрекшего ей наполняющие радостью слова. Вышедши на сушу, она явилась пред лицом своего родителя и ужаснула его. В самом деле удивлялся и ужасался нечестивец, видя святую отроковицу, вышедшею из моря живою. Но и в таком чуде он не усмотрел Божией силы, а счел его за действие волшебства. Он повелел снова бросить мученицу в темницу, намереваясь на утро казнить ее мечом. Но в ту ночь сам, неожиданно посеченный косою смерти, погиб на веки, а святая осталась жива, прославляя и благодаря Бога.

После неожиданной погибели Урвана, прислан был от царя, на его место, другой (игемон) по имени Дион, и ему было сообщено о заключенной в темнице Христине. Он, выведши ее из темницы и представив ее на свой суд, сначала пытался ласкательством увлечь мученицу к богоотступничеству; когда же нашел ее непоколебимой в святой вере, долго мучил ее, подвергнув бичам, стругая железными когтями и паля огнем. Он приказал сильно разжечь железную сковороду, протянуть на ней обнаженную святую и вертеть, поливая кипящим маслом и смолою, принуждая ее поклониться идолу Аполлона, стоявшего там поблизости. Но мученица, как адамант [2] пребывала тверда в постоянстве исповедания пресвятого имени Иисуса Христа. Идола же Аполлона своею молитвою она разрушила, и когда идол упал и обратился в прах, тогда и правитель Дион упал в землю и умер. Бес, обитавший в кумире, когда разрушилось его обиталище, унес душу своего ревностного служителя и водворил ее с собою в аду, а святую мученицу приняли опять оковы и темница. И не бесследно было страдание девы Христовой, потому что многие из народа, видя такие чудеса, славили Единого Бога Иисуса Христа, и уверовало в Него до трех тысяч душ, и приходили обращавшиеся к святой, содержавшейся не малое время в темнице, и она учила их, пока не прибыл в город Тир иной правитель, по имени Юлиан.

Он, призвав святую к суду, также подверг ее различным мукам: сначала разожгли огромную печь и три дня раскаляли ее; потом бросили туда мученицу и закрыли, и пять дней пробыла там, в печи, святая отроковица Христина, не тронутая огнем, как в древности вавилонские отроки (Дан.3 гл.); как будто сидя в чертоге, пела она, славя Бога. Ибо с нею были ангелы Господни, орошая и прохлаждая печь, и с ее пением соединяли свое, так что воины, стоявшие на страже у печи, слышали голоса поющих. Когда, спустя пять дней, открыли печь, святая оказалась цела и невредима, ничуть не тронутая огнем, и прославлялся Бог христианский, а языческое нечестие посрамлялось. Игемон же, ослепленный сатанинскою злобою, не познал в этом Божией силы, но называл такое удивительное чудо волшебством. Желая во что бы то ни стало преодолеть непреодолимую, он призвал волхвов и кудесников, умеющих заговаривать всяких гадов, и приказал им своим чарами собрать множество змей, ехидн и скорпионов и всех их пустить на мученицу, чтобы они причинили ей смерть своими ядовитыми укусами. Когда же пустили гадов на святую, ни один из них не причинил ей вреда, хотя и ползали они вокруг и даже обвивались по ее телу. Около стоял главнейший из кудесников, который своим нашептыванием и хитростями поощрял гадов, чтобы они поражали укусами отроковицу. Но те, по Божию повелению, с силою устремились на своего чарователя и тотчас причинили ему смерть своими укусами. А святая сказала гадам:

– Именем Иисуса Христа повелеваю вам, ползающим змеям, ехиднам и скорпионам: идите каждый на свое место, никому не вреди!

И гады тотчас расползлись в разные стороны. Спустя некоторое время, смилосердившись над умершим от гадов, она воскресил его, помолившись Господу, и сделал то, что он стал христианином. И не только он, но многие, видя такие дивные чудеса, уверовали в Господа. Князь же, разъярившись, приказал отрезать ей девственные сосцы и потекло из ран молоко вместо крови. Тогда отрезали ей язык, прославлявший Христа Бога. Мученица же и после того, как отрезали ей язык, говорила ясно и, схватив отрезанный язык, бросила в лицо князю и попала ему в глаза:

– Ешь, – сказала, – нечестивец, мои члены!

И ослеп князь от этого прикосновения языка к глазам, а святая еще с большею силою благословляла Бога, а идолов и идолослужителей поносила. Игемон же, не снося более обидных слов святой Христины и гневаясь за свое ослепление, приказал предать ее смерти. Тогда святая была проколота железными копьями от воинов, и предала непорочная дева и великая мученица Христова святая Христина свою честную и святую душу в руки Господа своего. Столь великую силу явил в лице ее Господь, что три лютых мучителя не возмогли одолеть одной отроковицы. Один из рода святой Христины, веровавший во Христа, взял многострадальное тело ее и похоронил с честию. Всё это происходило в царствование у римлян и греков нечестивого Севера, в великое царствование у христиан Господа Иисуса Христа, Которому честь и слава со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков, аминь [3].

Прочтите также:

Поддержите наш проект: WebMoney R373636325914; Z379972913818; B958174963924

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

День Ангела Кристины по церковному календарю

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться Вас на нашу группу Вконтакте Молитвы на каждый день. Так же добавляйтесь на канал в ютубе Молитвы и иконы. «Храни Вас Господь!».

Если вас пригласили на День Ангела Кристины, и вы хотите удивить эту великолепную девушку своей внимательностью и оригинальным подарком, то для начала необходимо хорошо изучить вкусы и ее характер.

Характеристика именинницы

Это имя походит из Давней Греции. Из древнегреческого языка оно переводится как «посвященная Христу», «христова», «христианка». С самого детства маленькая Кристинка проявляет:

Весь мир маленькая девчонка воспринимает через свою призму доброты и нежности. Не той доброты, которую можно прочитать в книге, увидеть в фильме. А той, которую можно увидеть в обычной семье, когда все живут дружно, не ссорятся, не кричат. Но когда вокруг происходит что-то нехорошее или злое — Кристинка страдает, пытаясь всех помирить.

Со временем девочка начинает развивать свои таланты, которых у нее достаточно много: пишет стихи, танцует, поет, рисует. Через все это она передает все свои чувства.

Когда она взрослеет, начинает понимать, какой этот мир на самом деле. Тогда она закрывается в себе и больше не пытается что-то исправить. Кристина часто создает вокруг себя свой мир, замкнутое пространство, где царит любовь, доброта и взаимоуважение.

Какого числа именины Кристины по православному календарю

По православному обряду святым покровителем этого имени является Мученица Христина Персидская. В IV веке в Персии христиан подвергали гонениям. Их заставляли отвергаться от Христа. Святая Христина отказалась и была приговорена к смерти. Дата празднования именин 26 марта. Но это не единственные именины.

День Ангела Кристины по церковному календарю:

Дарить на день Ангела лучше всего те вещи, которые непосредственно связаны с верой: красивые свечи, икону, книгу и т.д.

Пусть хранит Вас Господь!

Смотрите так же видео о Дне Ангела Кристины:

Оценка 4.6 проголосовавших: 98
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here