Молитва для жены любовника

Чудотворные слова: молитва для жены любовника в полном описании из всех найденных нами источников.

Молитвы в скорби о неверности супруга

О святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет Мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́вы Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м со слеза́ми (имена́), и низпосли́те на ны́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует на́с и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Е́й, святи́и му́ченицы! Приими́те гла́с моле́ния на́шего, и изба́вите ны́ моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от внеза́пныя сме́рти и от все́х бе́д, печа́лей и боле́зней, да при́сно ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́еми, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веко́в.

О уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

О Влады́чице Преблагослове́нная, защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия. Но и́мам мно́гая о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ милосе́рдие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́ныя прии́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з гре́шный прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благосе́рдию. О Всеми́лостивая Влады́чице! Пода́ждь ми́ ру́ку по́мощи и испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами, тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й коему́ждо по де́лом Его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский и спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть на́м ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди и а́з Твою́ неисче́тную бла́гость молю́: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́ заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́, я́ко да и а́з, со все́ми получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и несконча́емем ве́це.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших»

Засту́пнице усе́рдная, благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю а́з окая́нный и па́че все́х челове́к грешне́йший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, и во́пль мо́й и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и а́з, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты́, всеблага́я и милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́ отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя́, ка́ющагося во злы́х де́лех мои́х, и обрати́ на пу́ть пра́вый заблу́ждшую, окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все́ упова́ние мое́. Ты́, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя́ под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская»

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; к кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́: кто́ исто́ргнет мя́ от ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго. Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́. Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жде, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице. О чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́ющий к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

О пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы»

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Какие есть заговоры от любовника жены

Чаще всего, к ритуалу отворота прибегают женщины, с целью избавиться от любовницы мужа. Вот только случаются ситуации, когда мужчина страдает из измены жены. Если женщина еще может мириться с любовницей мужа, оправдывая это тем, что это ненадолго, то мужчина, по своей натуре, никогда не сможет смириться с такой ситуацией. В такие моменты они яро начинают искать заговор от любовника жены. Если же самостоятельно в домашних условиях провести обряд нет возможности, то они становятся постоянными клиентами у специализированных магов.

Заговор от любовника жены

Немного об обрядах

Большинство существующих обрядов — универсальны. Использовать их можно, как женщинам, так и мужчинам. Нужно лишь изменить несколько слов в заговоре. Но, случаются ритуалы, которые не терпят изменений в своих инструкциях. Поэтому приходится искать способы, которые смогут помочь в сложных ситуациях. Особи мужского пола никогда не смогут смириться с изменой жены. В их понимании, мужчина имеет право на любовные похождения. А жена должна представляться в виде хранительницы очага. Женщины имеют такие взгляды на жизнь, но жизнь такова, что иногда не остается вариантов. В особенности, если на женщину был использован приворот.

Перед тем, как провести обряд, необходимо задуматься о том, а стоит ли возвращать идиллию в семейную жизнь, ведь всем известно, что после измены супруги перестают доверять друг другу. Более того, вторая сторона всегда будет пытаться отомстить. Если же даже все пройдет гладко, нет гарантии того, что отношения вернутся в то семейное русло, которое существовало до измены.

Варианты исхода ситуации

В первую очередь, мужчина должен сам для себя решить несколько важных ситуаций.

  1. Если вы с уверенностью сможете сказать, что сумеете простить жену за ее проступок, то можете использовать заговоры от любовника жены.
  2. Если же вас, в глубине души, терзают некоторые сомнения, то лучше постараться пережить расставание, без обращения к магии.

Если ваше решение остановилось на первом варианте, то сначала приступите к выбору ритуала. Их разновидность довольно обширна. Все зависит от сложившейся ситуации.

Виды существующих проблем

В вашей жизни может сложиться лишь два варианта.

  1. Ваша жена бросила вас, и ушла к любовнику. Решить такую ситуацию магическим способом возможно. Нужно лишь выбрать подходящий способ. Лучше всего применять ритуал, который состоит из отворота от любовника, и приворота к мужу.
  2. Жена не бросила семью, но и с любовником не рассталась. В такой ситуации отличным решением станет заговор от любовника.

Большинство людей считает, что лучше обращаться за помочью к специалистам. Вот только это ошибочное мнение. В интернете вы сможете найти подробные инструкции по выполнению обряда. При этом вам даже не понадобятся знания в эзотерике. От вас требуется лишь следовать всем указанным инструкциям.

Простынь в помощь в ритуале

Для того, чтобы любовник отстал от жены, проведите следующий обряд. Проводить его нужно в ночь перед четвергом. Заговор читать нужно на простынь. Результат будет только в том случае, если жена будет спать на ней в течение всей ночи.

Заговор звучит следующим образом:

«Святая женщина с небес решила перед сном голову помыть. Пусть стекающая вода все плохие мысли с головы смоет у рабы Божьей (назовите имя вашей жены). Пусть моя женщина навсегда забудет своего любовника. Мне не нужен соперник. Прошу у Господа помощи. Прошу избавить рабу Божью (имя жены) от раба Божьего (имя соперника). Если набрать воду в руки, то она вытекает. С горных вершин снег спадает. Прошу сделать так, чтобы любовник исчез из нашей жизни. Мы были так счастливы вместе. Пусть все так и остается. Не нужны нам семейные проблемы. Мы должны быть счастливы. Аминь».

Очень сильный ритуал от любовника

Застелите стол скатертью, и присядьте за него. На столе вы должны положить зеркало. Помимо него должна быть свечка, вода, зажигалка и обычные салфетки. Из салфеток сделайте женскую и мужскую фигурки. С правой стороны поставьте воду и мужскую фигуру. С левой стороны поставьте свечу и женскую фигуру. Теперь можете зажечь свечку, и потушить ее в воде.

При этом нужно читать следующий заговор:

«Слова женатого мужчины направлены на сохранение семьи. Огонь и вода никогда не совмещаются. Огонь вообще воды боится. Прошу, чтобы раб Божий (имя) всегда боялся подойти к рабе Божьей (имя). Желаю привязать жену к себе. Аминь».

Прежде, чем произносить словосочетание «раб Божий или раба Божья», вы должны быть уверенными, что эти люди прошли обряд крещения. Если же нет, то лучше просто называть имена.

Второй раз нужно повторить все действия, вот только в этот раз не вздумайте тушить свечу. Она должна полностью сгореть. Фигурки лучше сразу сжечь. После того, как свеча догорит, соберите все атрибуты, и закопайте недалеко от своего дома. Воду, которая использовалась во время ритуала, лучше вылить в водоем с проточной водой. Если нужно добиться быстрого результата, то проводите обряд несколько ночей подряд.

Обряд с помощью ложки

Если в вашей душе сидит уверенность в измене супруги, то используйте заговор с ложкой. Используется личная ложка супруги. Она должна каждый день принимать пищу данным столовым прибором.

Заговаривать столовый предмет нужно следующими словами:

«После приема горячей пищи, ложка быстро теряет температуру. Пусть жена моя, раба Божья (имя) охладит к своему любовнику, рабу Божьему (имя). Эта ложка присутствует только в этом здании. Поэтому и ты, супруга моя, только в этом доме будешь находиться. Не ходи по другим домам. Не ходи по другим мужчинам. Я люблю тебя, а ты топчешь мою любовь. Не нужно так делать. Прошу высшие силы наставить мою жену на путь истинный. Пусть никого в ее жизни не будет, кроме меня. Не один мужчина не должен стать между нашей любовью. Привязать жену хочу к себе. Чтобы никуда она не смогла уйти. Аминь».

Читайте заговор ежедневно, пока не заметите, что жена перестала вам изменять.

Ритуал, избавляющий от любовника

На бумаге укажите имена супруги, и ее любовника. Поставьте церковную свечу на лист, и подожгите ее. Теперь можно читать заговор:

«Пусть никогда больше любовник не заговорит с моей супругой. Больше никогда им вместе не лежать на одном ложе. Воздух никогда они делить не будут. Она будет любить только меня. Только со мной сможет делить постель. Только я один должен присутствовать в ее жизни, и в ее сердце. Никто не сможет привязать ее к себе. Аминь».

Теперь разделите лист бумаги таким образом, чтобы имена оказались на разных частях. Каждую часть сожгите по отдельности. Лучше использовать разные посудины. Запрещено смешивать пепел, иначе заговор просто не сработает. Смешайте пепел с части любовника с солью, и подсыпьте под порог дома, в котором проживает ваш соперник. В результате, в скором времени, парочка поругается, и больше никогда не сойдется.

Заговоры на пищу

Заговор читается по четвергам на пищу, или питье, которое неверная супруга будет употреблять. Слова звучат следующим образом:

«Птицы улетают в теплые края, но все равно возвращаются к своим кормушкам. Они принимают только собственный дом, и больше ничего. Прошу помощи в том, чтобы жена моя только в своем доме проживала. Хочу привязать ее к себе, и к нашему дому. Только на своей кровати ночевала. Пусть она только своего супруга замечает. Больше ни одного мужчины не должно быть в ее жизни. Пусть она не гуляет, и не изменяет. Пусть она принимает дом за райское место, и никогда с него не уходит. Мужа она должна считать самым лучшим, и самым любимым. Пусть мысли о блуде навсегда покинут мою жену. Она никогда не сможет уйти от меня. Аминь».

заказать услуги, почитать отзывы на сайте http://mylike24.ru/o

заказать услуги, почитать отзывы на сайте http://mylike24.ru/o

Заговор на любовника – сильный заговор.

Заговор на любовника – сильный заговор.

На сегодняшний день только одна женщина доказала нам

На сегодняшний день только одна женщина доказала нам

Отворот от любовника

Если вы уверены в том, что на вашу жену был использован приворот, то отвернуть его можно следующим способом. Белая магия предусмотрела все варианты. Для начала очистите мысли, которые помогут наладить семейную энергетику. Купите расческу, и расчешите свои волосы ровно сорок раз. Обязательно проводить обряд при полной луне. Теперь очистите расческу от волос, и отправляйтесь к водоему.

Выбросите волосы, и проговорите слова:

«Вода разнесет волосы в разных направлениях. Я сильный, и смогу отобрать свою супругу у человека, которому она не принадлежит. Хочу уберечь любовь свою от пошлых поступков. Хочу вернуть свою жену. Привязать ее желаю к себе, и к своему дому. Чтобы никто не хотел у меня ее отобрать. Мое слово навеки верное. Изменить его невозможно, даже, если сильно стараться. Аминь».

Молитва, чтобы муж любил жену больше жизни

Сила мысли, воплощенная в слова, и фразы, сложенные в определенном порядке молитвенного стиха, – это огромный энергетический потенциал, с помощью которого можно как приблизить мужчину, так и оттолкнуть, сделать так, чтобы все его чувства замыкались только на чтице. В семейной магии ведущее значение имеет именно фокусировка на производимом действии, отчет в каждом произносимом слове и, конечно, уверенность в собственной любви к притягиваемому человеку.

Домашние ритуалы на читку молитв, чтобы муж любил жену, никогда не изменял и был бесконечно передан ей, совершаются преимущественно отчаявшимися женщинами в моменты, когда семья на грани разрушения. Исключение составляют краткосрочные обряды, направленные на укрепление и поддержку нормальных отношений или на привлечение человека, вызывающего симпатию.

Обряды на долгосрочное действие — это почти всегда двухсторонний договор с темными силами, подписывая который нужно четко понимать, что отменить навязанное человеку чувство уже не удастся. Совершая заказ подобного порядка, профессиональные маги всегда уточняют, насколько намерение заказчика совпадает с его возможностями, ведь вынести такое сложное и подневольное обожание, остающееся в подсознании заговоренного мужчины — это тяжелая мука для обеих сторон. Поэтому притягивать к себе мужчину, у которого по умолчанию нет любви к страдающей от этого женщине, очень опасное и неблагодарное действие, отзывающееся сильным негативом впоследствии.

Приворот на любовь мужа к жене, если мужчина уже полюбил другую и связывает с ней свое будущее – это однозначное наложение порчи, т. к. по-другому, кроме как, подточив энергетику мужа, вынудив его вернуться к старым отношениям, сделать это невозможно. Избирая такой путь, женщина должна быть готова принять к себе изменившегося, агрессивного и неадекватного человека, который внутренне будет сопротивляться любви поневоле, а внешне проявлять знаки преклонения стиснув зубы.

Для чтения любого заговора необходимо хорошо владеть способностью визуализировать объект. День и час проведения обряда всегда планируется исходя из расчета лунной фазы и требований ритуала, поэтому есть время подготовиться. Для этого несколько раз в день надо смотреть на фотографию желанного мужчины. Затем закрыв глаза мысленно представлять мужчину в мельчайших подробностях.

Другие условия, требуемые соблюдения для сильных молитв на любовь мужа к жене:

  • Белые ритуалы, направленные на корректировку существующей любви или усиление сексуального желания, проводятся на растущую луну. Обряды принудительного характера, когда нужно вернуть супруга против его желания или заставить его слушаться только жену, читают в 19-й и 29-й лунные дни.
  • Если в отношениях присутствовала измена со стороны мужа, то перед приворотом женщине лучше совершить обряд собственного очищения от негатива – такая процедура поможет ей прояснить разум и осознать необходимость важного шага. Возможно, простив мужчине его проступок, женщина поймет, что у отношений нет перспектив и нужно отпустить человека из своей жизни, из семьи и от детей.
  • Перед тем как снимать с себя тяжесть обиды на провинившегося супруга женщине нужно навести порядок в своем доме, избавившись от накопившегося бытового мусора, пыли, насекомых в доме. Обряд очищения помыслов и открытия души для просветления нельзя проводить в помещении, набитом старыми ненужными воспоминаниями и мертвой энергией.
  • Сильные заговоры для спасения отношений, в которых не присутствовало измены, нельзя однозначно отнести к черной магии, поэтому совершают их на растущую луну. Подействуют читки только в случае, если муж не оказывает агрессивного сопротивления возобновлению отношений.
  • Читая молитву на любовь, женщина должна быть максимально приближена к естественному ощущению свободы, телесной и духовной чистоты. Поэтому для обряда подбирается просторная рубаха из натурального волокна или вообще снимается вся одежда. Волосы рассыпаются по плечам, снимаются все украшения и нательный крестик. Ноги обязательно должны быть босыми, а голова – не покрыта, т. к. тело женщины на момент общения с тонким миром представляет собой открытый энергетический канал.

Различного рода «привязки» и «присушки» — это еще и оберег от случайных связей на стороне, поэтому проводить дополнительные обряды на устранение соперниц после этого не требуется.

Такого рода «белые» заговоры читаются на здоровую перспективу брачных отношений, на то, чтобы муж почитал, уважал и слушался жену, причем не имеет значения, официально зарегистрирован брак или соединение двух людей произошло по устному соглашению. Любовная магия не делает акцента на отметке в акте гражданского состояния, но факт венчания в церкви несколько раз усилит желаемый результат, особенно если церемония произошла недавно.

Вычитка на три свечи поможет мужчине укрепиться в чувстве относительно своей возлюбленной, получить уверенность в том, что он уже обрел вторую половину, которую любит больше жизни, а дальнейшие поиски бессмысленны. Женщине к обряду нужно подготовиться: взять новую белую скатерть (хлопок или лен), на которой ранее не накрывали стол, три отдельных подсвечника (можно использовать стеклянные стопки), плотную хлопковую или шерстяную нить красного цвета. Понадобятся еще спички, деревянная нелакированная ложка или кухонная лопаточка. Главное условие – приобрести три церковные свечи из легкоплавкого воска.

Вечером на вымытый чистый стол стелется скатерть и выкладываются все атрибуты ритуального действа. Отдельными спичками зажигаются все три свечи. Женщина садится напротив огня, берет в руки деревянную ложку и начинает неторопливо, наизусть читать молитву. Произносит чтица стих, глядя на огонь одной из свечей, затем ложкой придавливает фитиль так чтобы пламя потухло и повторяет стих, обращаясь уже к другой свече. Так, по очереди, гасятся все три огонька.

Слова рифмовки (после слова «Аминь» креститься не нужно): «Господь Всевышний, к помощи твоей взываю – стань стеною высокою, ямой глубокой, глухими вратами, непроходимыми лесами, сердечной тоской, томительной мукой. Обернись во сердце раба Твоего (имя), запоры все замкни, чтобы он (имя), не покинул меня. Семь раз ключ повороти, с собой забери, чтоб запора он не отомкнул, меня, рабу Твою (имя), не разлюбил. Быть по сему! Аминь».

Когда стих произнесется в третий раз и третья свеча погаснет, нужно вынуть свечи из подставок. Крепко красной нитью связать их в пучок и поджечь вновь, все три фитиля от одной спички. Устанавливают их так, чтобы они ровно догорели полностью, не потухли. Затем открывается окно и держится открытым до тех пор, пока дым полностью не растворится.

Готовясь совершить заговор по фотографии, важно подобрать снимок не более чем годичной давности. Чем старше изображение, тем меньше энергетической ауры живого человека она несет и тем сложнее на нее воздействовать. Самый высокий эффект принесет работа по снимку, выполненном в виде портрета, чтобы четко были видны глаза любимого. Самый низкий результат даст наговор на фрагмент группового фото, где аура объекта перебита множественными чужими сигналами. Если другого варианта нет, нужно постараться вырезать нужный кусочек фотографии так, чтобы в нем не присутствовало элементов тел посторонних людей.

Слова молитвы нужно произносить экспрессивно, выбрасывая эмоциональные импульсы на те слова, которые служат достижению цели: «хотел», «любил», «уважал». Молитва, чтобы муж любил жену, произносимая на фото – это сильный посыл, который не сработает, если чтица будет небрежна или рассеянна. Произносить текст нужно наизусть, не сводя взгляда с глаз желанного объекта и опираясь на собственное, искреннее чувство любви.

Заговор на растущую яркую луну читается ближе к полуночи, но не за полночь. Основным источником света в комнате должно быть лунное сияние, проникающее в комнату через окно на стол, где развернется действие ритуала. На столе находятся две церковные свечи в отдельных подставках, а между ними фотография любимого человека.

Когда яркий лунный свет упадет на фотографию, нужно зажечь обе свечи от одной спички и один раз, четко произнести, глядя в глаза возлюбленного: «В сердце (его имя) любовь призываю, страстное пламя в душе его распаляю. Ступай, любовь, в сердце (его имя) и оставайся там до скончания века. Пусть неукротимым огнем вспыхнут у него ко мне (свое имя) чувства, пусть все его мысли ко мне стремятся. Я так хочу и так будет! Аминь. Аминь. Аминь».

Этот заговор читается с первого и до последнего дня растущей луны, не пропуская ни одной ночи.

Красная хлопковая нить — это частый атрибут любовных ритуалов, выполняемых в домашних условиях, а прошивка красной нитью фотографий возлюбленных, это еще и сильнейший приворот, действующий на обе стороны.

Для обряда, который совершается в полуночный час, понадобится толстая короткая свеча красного цвета, два отдельных снимка, с изображением чтицы и ее возлюбленного, нитки, иголка и белый чистый конверт. Зажигая свечу от спички, женщина читает наизусть наговор: «Свеча красна, пламеней, гори ровно, дай силу огню, дорогу к сердцу (его имя) покажи».

Затем чтица должна взять в руки снимок и при свете свечи представить как человек, изображенный на фото, уже рядом. Необходимо проявить фантазию, вообразив желаемые моменты, прорисовав алгоритм свиданий, встреч, будущих счастливых отношений. Затем не прогоняя приятных мыслей, нужно вдеть нитку в иглу, а кончик иглы подержать в пламени свечи, пока он не покраснеет. При этом следует произнести: «Как это пламя жжет, так и (его имя) ко мне (свое имя) привернет».

Развернув фотографии лицевыми сторонами друг к другу, горячей иглой сшивают снимки по углам, завязывая на каждом уголке крепкий узелок. Все время пока фото не будут прочно скреплены, нужно повторять одну и ту же фразу: «Не листки я сшиваю, а (его имя) к (свое имя) на вечные века пришиваю». В конце обряда фотографии укладываются в конверт и запечатываются воском красной свечи. Капая воском на облатку надо говорить: «Покуда скреплено печатью, никому (его имя) и (свое имя), друг от друга не оторвать, любви не разлепить».

Приворот начинает действовать через неделю, но эффект его продлится только до той поры пока снимки будут соединены, а печать не разрушена. Если отношения не принесли женщине ожидаемого счастья она может самостоятельно освободить себя и привеченного просто бросив конверт в огонь и спалив его дотла вместе с содержимым.

Молитвы, чтобы муж любил жену больше жизни, лучше читать на домашнее вино в тот период, когда оно еще бродит, а затем закреплять результат обрядом. Но даже бутылка покупного вина не нарушит эффекта от таинства, если соблюсти основное условие: сохранить намерение магической привязки от мужа. Если супруг догадается, что в отношении его производятся ритуалы на укрепление отношений, сила заговоров обезличится, а напряжение в семье возрастет.

Читают заговор на вино при новой луне, в день выпавшей на менструальный период жены.

Способ очень силен, если супруги венчаны, но золотое колечко для обряда нужно взять совершенно новое, самое простое из тех, что было в ювелирном магазине (венчальное не годится). Колечко сразу после покупки заворачивается в белую хлопковую тряпочку, ложится в чашечку бюстгальтера и 12 дней носится у сердца. На ночь можно подвешивать узелок с колечком на шею вроде ладанки.

На исходе 12 дня вечером или ближе к полуночи при горящей свече нужно наполнить вином бокал, бросить туда кольцо и произнести с чувством: «Раб Божий (его имя), моим навеки будет! Пусть сердце его принадлежит мне одной! ». Затем вино сливают во флакон, плотно закрываемый крышкой, а пустой бокал с кольцом убирают в укромное место на три дня. В течение этих трех дней на утренней заре, в полдень и на вечерней заре, флакон с вином и бокал извлекаются из тайника и устанавливаются перед зеркалом. Глядя в это зеркало, чтица распускает волосы и медленно сверху донизу прочесывая кудри деревянным гребнем, читает нараспев: «Мой сердечный друг (его имя), станешь ты мне столь же близок, как сей гребень к моим волосам».

После полуденной читки женщина отмеряет 12 капель вина и принимает их сама, а другие 12 капель добавляет в течение дня в еду и питье мужа. По окончании трехдневного ритуала колечко и флакон с остатками вина завязываются в белую тряпочку и навсегда прячутся в потайное место.

Для обрядов на личные носильные вещи возлюбленного нужно найти обязательно ношенный и нестираный предмет его одежды с небольшими повреждениями, дырочкой или распустившимся швом. Женщине из своих вещей тоже нужно выбрать вещь в похожем состоянии. Обычно с помощью ритуалов с ношеной одеждой пытаются возвратить в семью изменщика, сделав так, чтобы он постоянно скучал по утерянным отношениям. Однако есть и обряды, направленные на корректировку внутрисемейных сексуальных разладов.

Рано утром стоя босиком на земле лицом на восход чтица плотно связывает свои и мужа вещи узлом, поджигает их. Пока одежда горит приговариваются слова, направленные на возвращение уснувшей страсти в отношениях: «Огонь-девица, распали пламя в рабе Божьем (его имя), в чреслах его, в сердце его, в крови. Соедини его (имя) со мной (свое имя) в страсти пламенной неугасимой, чтобы не разлучиться нам во веки веков. Аминь».

Пепел нужно тщательно собрать и развеять на перекрестке в четыре стороны.

Для этого обряда требуется добыть очень грязную или брошенную когда-то за ненадобностью нестираную вещь ушедшего из семьи мужчины. На утренней заре лучше всего во дворе на открытом воздухе нужно вручную с помощью куска мыла в тазу выстирать эту вещь. Затем в отдельной емкости, меняя воду трижды, одежду выполаскивают, а воду после первых двух полосканий выливают на землю. На третью воду пока в ней еще мокнет выстиранная вещь читают слова: «Вода-свята, сохрани раба (его имя) от разлучницы, глаза лихого, дурного слова. Чтобы тело его (имя) молодело, да лишь обо мне (свое имя) радело. Святы Ангелы, ступайте за рабом (его имя), да воротите его в дом. Аминь»

Вещь достают из воды и, не отжимая, вывешивают на веревку. Воду после третьего полоскания выливают под растущее растение, дерево или куст.

Какая цель ни была поставлена перед высшими силами (усиление мужской любви, возврат в семью или приворот) нельзя, чтобы обряды на достижение желаемого результата бессистемно наслаивались друг на друга. Чтобы подействовать одному, качественно выполненному запросу во Вселенную, нужно около 7-14 дней и этот промежуток не желательно забивать новыми требованиями, оттягивая, тем самым решения по первому запросу.

Ни один из вышеуказанных ритуальных действий не годится для увода из семьи чужого мужа. Эти цели относятся целиком к области черной магии и требуют другого подхода.

И немного о секретах.

История одной из наших читательниц Ирины Володиной:

Особенно удручали меня глаза, окруженные крупными морщинами плюс темные круги и отеки. Как в убрать морщины и мешки под глазами полностью? Как справиться с отеками и покраснением? А ведь ничто так не старит или молодит человека, как его глаза.

Но как их омолодить? Пластическая операция? Узнавала – не меньше 5 тысяч долларов. Аппаратные процедуры – фотоомоложение, газожидкостный пиллинг, радиолифтинг, лазерный фейслифтинг? Чуть доступнее – курс стоит 1,5-2 тысяч долларов. И когда на все это время найти? Да и все равно дорого. Особенно сейчас. Поэтому для себя я выбрала другой способ.

Вся информация на сайте предоставлена в ознакомительных целях.

Полное или частичное копирование информации с сайта без указания активной ссылки на него запрещено.

Оценка 4.6 проголосовавших: 100
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here