10 правила за молитва

Чудотворные слова: 10 правила за молитва в полном описании из всех найденных нами источников.

Десять правил о технике молитв

Десять правил о технике молитв

Православная церковь определила периоды, в которые нужно произносить те или иные молитвы, и рекомендовала, перед какими иконами их нужно произносить.

2. Потом молитесь, используя простые, естественные слова. Не думайте, что обязательно произносить стереотипные благочестивые фразы. Говорите с Богом на своем языке. Он поймет вас.

3. Молитесь, занимаясь повседневными делами, в метро, автобусе, за письменным столом. Практикуйте минутные молитвы, закрывая глаза, чтобы отгородиться от окружающего и быстро сконцентрироваться на Божественном присутствии. Чем чаще вы станете это делать в течение дня, тем ближе почувствуете присутствие Бога. Не нужно все время просить Господа во время молитвы, лучше чаще благодарить за милости Его.

5. Молясь, верьте, что искренние молитвы окружают дорогих вам людей Господней любовью и защитой.

6. Никогда не допускайте злых мыслей во время молитвы. Только добрая молитва дает результат.

7. Всегда выражайте готовность принять Божью волю, просите, чего вам хочется, но будьте благодарны и за то, что Господь дает вам. Возможно, это лучше, чем то, о чем вы просите.

8. Привыкайте предавать себя в руки Божии. Молите о ниспослании вам сил, чтобы исполнить все, от вас зависящее, и с уверенностью предоставляйте результаты Господу.

9. Молитесь за людей, которые вам не нравятся или которые вас обидели. Отвращение блокирует духовные силы в первую очередь.

10. Составьте список людей, о которых вы молитесь. Чем больше вы молитесь о других, особенно тех, которые не имеют к вам отношения, тем результативнее ваши молитвы.

10 правила за ефективна целебна молитва

Учените от цял свят много години изучават въздействието върху организма на човека на вътрешната нагласа, молитвите, медитацията, творчеството, радостните преживявания.

1. Молитвата трябва не просто да се изрече, а да бъде един творчески акт, тоест в молитвата трябва да се включват, да работят душата, чувствата, емоциите. Да се създава образ на единение с Висшето начало, с Бога.

Обяснението е просто.

Грехът (в психологията – стресът) – това е всяко силно негативно преживяване: гняв, агресия, раздразнение, осъждане, обида, ненавист, завист, мъка, депресия, тъга, униние, страх, отчаяние и т. н. – включва няколко компоненти: прегрешение в мислите (греховни помисли – това е енергията на главата), в чувствата (грях на душата, т. е. жизнения потенциал), в постъпките. При това енергиите на всички тези три компоненти се излива едновременно и се утаява (в съответствие с физическия закон за запазване на енергията) върху хората, които участват в тази ситуация, върху децата, съпрузите, колегите, формирайки странично въздействие от типа на „проклятие“, „уроки“, а така също върху околната обстановка, формирайки „биопатогенна зона“ (прокълнато място, „магия на къщата“ и т.н.). Приборите, поставени в такова място или помещение (жилището, където често се карат, кабинета на лошия началник), регистрират отчетливо повишение на психоемоционалния фон. След което хората чувстват „тежката атмосфера“ и започват да боледуват.

2. Редовна молитвена работа.

Изследванията са показали, че човек, който е изпълнил ритуала на сутрешната молитва, в края на работния ден като правило има по-високи здравни показатели, отколкото в дните, които е започнал без сутрешна молитва. Освен това, събитията в деня, започнал с молитва, се подреждат по-успешно.

3. Не молете Бога за нещо конкретно

нито за себе си, нито за близките си: „…защото Отец ви знае от що се нуждаете, преди вие да Му искате“ (Мат. 6:8).

4. За прегрешенията (своите и на своите близки)

трябва да се моли прошка не само Бога, но преди всичко — хората: „Добри хора, аз ви моля за прошка за моите прегрешения, моля се пред вас, за всички мои волни и неволни, знайни и незнайни, запомнени и забравени прегрешения на моя род, моето семейство, моите близки.“

При това, ако са ви известни ситуации, свързващи вас и вашите близки с конкретен човек, необходимо е с молитва да се компенсират емоциите и страстите, които сте излели върху него (възможно е в миналото). Много е важно да се разбере, че една безсънна нощ с неприятни преживявания е не по-малко тежък грях от половинчасова кавга с викове и дори бой.

„…Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;“( Мат. 5:44)

няма местоимения „аз“, „мен“, „мои“, а има „наш“, „нам“, „наши“. Изследванията потвърждават значително нарастване ефективността на молитвата, която човек прави едновременно и за себе си, и за семейството си, и за близките си.

– налейте чаша вода;

Ако сте получили число от 15 до 150, значи сте направили всичко правилно. И сега разбирате, че като излееш водата от чашата, тя се разлива доста настрани. Налага се да събирате водата не само от масата, но и от пода. Картината с емоциите е приблизително същата. Изливате емоциите си уж само върху един човек, а се налага да събирате последствията и от неговите близки, и от всички, които са около него.

7. Молитва за близък човек.

Молейки се, мнозина допускат една доста разпространена грешка, молейки от Бога някакви блага за близък човек (здраве, благоразумие, семейно щастие и т.н.). При това молитвата и целият й потенциал отиват „за“ близкия човек, т.е. „върху“ него. В неговата душа не става по-чисто и по-светло, а вътрешното напрежение на чувствата и емоциите му се засилва. На душата му става тежко. Ако психиката и нервите му са напрегнати, възможен е нервен срив. Как ще се прояви, не е ясно. По този начин, с добри подбуди получаваме негативен резултат. „Пътят към ада е постлан с добри намерения“. Пословиците както винаги не грешат!

Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви… ( Марка 7:10).

„Ласкавото теленце от две майки бозае“, но при това „на обидените вода носят“. Претенциите към близките рязко снижава връзката с онзи източник на енергия, който се обединява под понятието „род“. Снижава се потенциалът, влошава се здравето, съкращава се продължителността на живота. Именно затова всяка молитва трябва да започва с покаяние пред тях.

9. Правило, непонятно за мнозина.

Нека да разгледаме подробно този завет. Най-напред той става по-разбираем, ако вникнем в смисъла на източната пословица (а Исус е роден на Изток): „Кучето си лае, керванът си върви“. Върви към своята цел, и ще останеш цял. Върви по своя път, няма да си безпътен. Така постъпват и благо-род-ните хора – онези, които са съумели да натрупат благото на уравновесеността. Ако ти изразходваш силите си да доказваш някому каквото и да е то, в даден момент, забравяш за целта си, ставаш безцелен. В този миг ти си безпътен, защото си се отклонил от пътя си. Това поведение не е благо-род-но и не води до благополучие. Керванът няма да стигне целта си, ако обръща внимание на кучето.

По отношение на здравето този завет означава: престанете да харчите сили за борба със заболяването. Насочете енергията си към очистване: дълбоко, вътрешно, телесно. Само този път води реално към здраве.

Второ: Всеки агресивен емоционален изблик, насочен против вас, съдържа колосално количество енергия, която ако неутрализирате нейния негатив, можете да използвате. Негативът се неутрализира много просто – приемайки спокойно факта, че тази енергия може да ви помогне да се справите с някакъв проблем. Например да възстановите зрението си. Или да нормализирате кръвното си налягане. Или още нещо по ваше желание.

Подобни способи използват прекрасно онези, които наричаме „енергийни вампири“. Отначало те карат човека да излезе от равновесие, а после омекват и търсят помирение: „Ти какво, обиди ли се? Не се ядосвай за такава глупост…“ Но те вече са си свършили работата: върху него се е излял мощен енергиен заряд. И вампирът, повярвайте, го използва целия!

Но на вас не ви трябва да си връщате никому. Човекът сам, по своя воля ви дарява великата ценност – жизнената си сила и здраве! Поблагодарете му, помолете се за него и за негово здраве. Нека и на него да му е добре. Ето каква мъдрост е вложил Христос в този завет.

10. За да има молитвата бърз целебен ефект,

тя трябва да бъде насочена към неутрализация, в душата и в жизнения потенциал, именно на този негатив, който е станал причина за дадено заболяване.

О молитве.

Как нужно молиться и каких ошибок избегать

Из каких молитв должно состоять молитвенное правило мирянина

Когда совершать свое молитвенное правило

Как подготовиться к молитве

Как совершать дома свое молитвенное правило

Что делать при рассеянии на молитве

Как заканчивать свое молитвенное правило

Как научиться молитвенно проводить день

Как принудить себя к молитве

Что нужно для успешной молитвы

Как нужно молиться и каких ошибок избегать.

Чтобы выразить Богу наше благоговение пред Ним и почитание Его, мы во время молитвы стоим, а не сидим: только больным и очень старым дозволяется молиться сидя.

Сознавая свою греховность и недостоинство перед Богом, мы, в знак нашего смирения, сопровождаем нашу молитву поклонами. Они бывают поясные, когда наклоняемся до пояса, и земные, когда, кланяясь и становясь на колени, касаемся головою земли *.

[*] Во дни воскресные, а также от дня св. Пасхи до вечера дня св. Троицы, а равно от дня Рождества Христова по день Крещения, также в день Преображения и Воздвижения (в этот день положено творить только три земных поклона перед крестом), свв. апостолы воспретили вовсе преклонять колена и творить земные поклоны. ибо воскресные и прочие Господские праздники содержат воспоминания о примирении с Богом, по слову апостола: «Уже неси раб, но сын» (Гал. 4, 7); сынам же не подобает рабское поклонение творити.

Крестное знамение, по учению святых отцов, должно совершаться так: сложив троеперстно правую руку, возлагать ее на лоб, на чрево, на правое плечо и на левое, и потом уже, положив на себя знамение креста, наклоняются. О тех же, которые знаменуют себя всей пятерней или кланяются, не окончив еще креста, или машут по воздуху или по груди своей, сказано в Златоусте: «тому неистовому маханию беси радуются». Напротив, крестное знамение, совершаемое истово с верою и благоговением, устрашает бесов, утишает греховные страсти и привлекает Божественную благодать. Православный молитвослов

Сложенные три первых пальца вместе (большой, указательный и средний) выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, как Единосущную и нераздельную Троицу, а два пальца, пригнутые к ладони, означают, что Сын Божий по сошествии Своем на землю, будучи Богом, стал человеком, то есть означают Его две природы – Божескую и человеческую.

Осеняя себя крестным знамением, мы кладем сложенные так пальцы на лоб – для освящения нашего ума, на чрево (живот) – для освящения наших внутренних чувств, потом на правое и левое плечи – для освящения наших сил телесных.

Осенять себя крестным знамением, или креститься, нужно: в начале молитвы, во время молитвы и по окончании молитвы, а также при приближении ко всему святому: когда входим в храм, когда прикладываемся к кресту, к иконам, и во всех важных случаях нашей жизни: в опасности, в горе, в радости и т. п.

Приступая к молитве, надо всегда отрезвить свои мысли, отвлечь их от земных дел и интересов и для этого покойно постоять, посидеть или походить по комнате. Затем подумать, перед Кем намерен встать и к Кому обратиться, дабы явилось чувство смирения и самоуничижения. После этого следует положить несколько поклонов и начать молитвы, не спеша, вникая в смысл каждого слова и доводя их до сердца. Когда читаешь, учат святые отцы: очисти ны от всякия скверны, – восчувствуй скверноту свою; читаешь: остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, – в душе своей прости всем, а сердцем проси себе у Господа прощения и т. д. Умение молиться прежде всего необходимо для воспитания в себе молитвенного духа, и оно состоит в известном порядке мыслей на молитве. Этот порядок однажды открыл ангел святому иноку (Леств. 28, 7). Начало молитвы должно состоять из славословия Богу, из благодарения за бесчисленные благодеяния Его; потом мы должны принести Богу искреннее исповедание грехов наших в сокрушении сердца и, в заключение, можем высказать с великим смирением наши прошения о нуждах душевных и телесных, предоставляя благоговейно исполнение и неисполнение этих прошений Его воле. Каждое подобное молитвословие оставит в душе след молитвы; ежедневное продолжение его вкоренит молитву, а терпение, без которого нельзя ничего добиться в жизни, несомненно привьет молитвенный дух. Сщмч. митр. Серафим Чичагов

Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце (1 Цар. 16, 7); но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давай при молитве самое благоговейное положение телу. Стой, как осужденный, с поникшею главою, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютою болезнию. Свт. Игнатий Брянчанинов

Молясь, делайте все разумно. Когда подливаете масла в лампаду, тогда представляйте, что Жизнодавец каждый день и час, каждую минуту вашей жизни поддерживает вашу жизнь Духом Своим, и как бы ежедневно через сон в телесном, а чрез молитву и слово Божие в духовном отношении, вливает в вас елей жизни, которым горит ваша душа и тело. Когда ставите свечу пред иконою, вспомните, что жизнь ваша есть как бы горящая свеча: догорит и потухнет; или что иные заставляют ее гореть скорее, чем следует, страстями, многоядением, вином и другими удовольствиями. Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Стоя пред иконою Спасителя, стой как бы пред Самим Господом Иисусом Христом, вездесущим по Божеству, и иконою Своею присутствующим в том месте, где она находится. Стоя пред иконою Божией Матери, стой как бы пред Самою Пресвятою Девою; но ум твой храни безвидным: величайшая разница быть в присутствии Господа и предстоять Господу, или воображать Господа.

Сказали старцы: никак не желай видеть чувственно Христа или ангела, чтобы тебе окончательно не сойти с ума, приняв волка вместо пастыря и воздав поклонение врагам твоим, бесам.

В сверхъестественное состояние восходят только святые угодники Божии, обновленные Святым Духом. Человек, до обновления его Святым Духом, неспособен к общению с святыми духами. Он, как находящийся еще в области духов падших, в плену и в рабстве у них, способен видеть только их, и они нередко, заметив в нем высокое мнение о себе и самообольщение, являются ему в виде ангелов светлых, в виде Самого Христа, для погубления души его.

Свт. Игнатий Брянчанинов

Когда молишься, внимай себе, чтобы внутренний человек твой молился, а не внешний только. Хотя без меры грешен, а все молись. На диавольское разжжение, лукавство и отчаяние не смотри, а преодолевай и побеждай его козни. Помни пучину человеколюбия и милосердия Спасова. Диавол будет представлять тебе лице Господа грозным и немилостивым, отвергающим твою молитву и твое покаяние, а ты вспомни слова Спасителя, исполненные для нас всякого упования и дерзновения: грядущаго ко Мне не изжену вон (Ин. 6, 37), и – приидите ко Мне вcu труждающиеся и обремененнии грехами и беззакониями, и диавольскими кознями и наветами, и Аз упокою вы (Мф. 11, 28). Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Читай молитвы неспешно, внимай во всякое слово – мысль всякого слова доводи до сердца, иначе: понимай, что читаешь, и понятое чувствуй. В этом – все дело приятного Богу и плодоносного чтения молитвы. Свт. Феофан Затворник

Проси того, что достойно Бога, не переставай просить, пока не получишь. Хотя пройдет месяц, и год, и трехлетие, и большее число лет, пока не получишь, не отступай, но проси с верою, непрестанно делая добро. Свт. Василий Великий

Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтоб не прогневать Бога малоумием твоим: просящий у Царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает Его. Израильтяне, оставив без внимания чудеса Божии, совершенные для них в пустыне, просили исполнения пожеланий чрева – и еще брашну сущу во устех их, гнев Божий взыде на ня (Пс. 77, 30-31). Ищущий в молитве своей тленных земных благ возбуждает против себя негодование Небесного Царя. Ангелы и архангелы – эти вельможи Его – взирают на тебя во время молитвы твоей, смотря, чего просишь ты у Бога. Они удивляются и радуются, когда видят земного, оставившего свою землю и приносящего прошение о получении чего-нибудь небесного; они скорбят, напротив того, на оставившего без внимания небесное, и просящего своей земли и тления. Свт. Игнатий Брянчанинов

Молясь Господу, Божией Матери или святым, всегда помни, что Господь дает по сердцу (даст ти Господь по сердцу твоему – Пс. 19, 5), каково сердце, таков и дар; если молишься с верою, искренне, всем сердцем, нелицемерно, то сообразно вере твоей, степени горячности твоего сердца, подастся тебе дар от Господа. И наоборот, чем хладнее твое сердце, чем оно маловернее, лицемернее, тем бесполезнее твоя молитва, мало того, тем более она прогневляет Господа. Поэтому, призываешь ли Господа, Божию Матерь, ангелов или святых, – призывай всем сердцем; молишься ли о ком из живых или умерших, – молись о них всем сердцем, выговаривая имена их с теплотою сердечною; молишься ли о даровании себе или другому какого-либо блага духовного, или о избавлении себя или ближнего от какого-либо бедствия или от грехов и страстей, худых привычек, – молись об этом от всего сердца, желая всем сердцем себе или другому просимого блага, имея твердое намерение отстать, или желая другим освободиться от грехов, страстей и греховных привычек, и дастся тебе от Господа дар по сердцу твоему. Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять приходящие помыслы при самом их появлении; средина же ее – в том, чтобы ум заключался в словах, которые произносим или помышляем; а совершенство молитвы есть восхищение ко Господу. Прп. Иоанн Лествичник

Для чего нужна продолжительная молитва? Для того, чтобы продолжительностию усердной молитвы разогреть наши хладные, в продолжительной суете закаленные сердца. Ибо странно думать, тем более требовать, чтобы заматеревшее в суете житейской сердце могло вскоре проникнуться теплотою веры и любви к Богу во время молитвы. Нет, для этого нужен труд и труд, время и время. Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Долго пребывая в молитве, и не видя плода, не говори: я ничего не приобрел. Ибо самое пребывание в молитве есть уже приобретение; и какое благо выше сего, прилепляться ко Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним? Прп. Иоанн Лествичник

В конце домашних утренних и вечерних молитв призывай святых: патриархов, пророков, апостолов, святителей, мучеников, исповедников, преподобных, воздержников или подвижников, бессребренников, – чтобы, видя в них осуществление всякой добродетели, и самому сделаться подражателем во всякой добродетели. У патриархов учись детской вере и послушанию Господу; у пророков и апостолов – ревности о славе Божией и о спасении душ человеческих; у святителей – ревности проповедывать слово Божие и вообще писаниями содействовать к возможному прославлению имени Божия, к утверждению веры, надежды и любви в христианах; у мучеников и исповедников – твердости за веру и благочестию пред людьми неверующими и нечестивыми; у подвижников – расписанию плоти со страстьми и похотьми, молитве и богомыслию; у бессребренников – нестяжательности и безмездной помощи нуждающимся.

Когда мы призываем святых на молитве, то произнести от сердца их имя – значит уже приблизить их к самому своему сердцу. Проси тогда несомненно их молитв и предстательства за себя – они услышат тебя и молитву твою представят Владыке скоро, во мгновение ока, яко Вездесущему и вся Ведущему. Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Однажды братия спросила авву Агафона: какая добродетель труднее всех? Он ответил: «Простите мне, я думаю, что труднее всего молиться Богу. Когда человек захочет молиться, то враги стараются отвлечь его, ибо знают, что ничто им так не противодействует, как молитва Богу. Во всяком подвиге, какой бы ни предпринял человек, он получает после усиленного труда успокоение, а молитва до последней минуты жизни требует борьбы». Прп. авва Агафон

Молитвенное правило.

Что такое молитвенное правило? Это молитвы, которые человек прочитывает регулярно, ежедневно. Молитвенное правило у всех разное. У одних утреннее или вечернее правило занимает несколько часов, у других – несколько минут. Все зависит от духовного устроения человека, от степени его укорененности в молитве и от того, каким временем он располагает.

Очень важно, чтобы человек исполнял молитвенное правило, пусть даже самое краткое, чтобы в молитве были регулярность, постоянство. Но правило не должно превращаться в формальность. Опыт многих верующих показывает, что при постоянном вычитывании, одних и тех же молитв их слова обесцвечиваются, утрачивают свежесть, и человек, привыкая к ним, перестает на них сосредотачиваться. Эту опасность нужно стараться всеми силами избегать.

Помню, когда я принял монашеский постриг (мне тогда было двадцать лет), я обратился за советом к опытному духовнику и спросил его, какое у меня должно быть молитвенное правило. Он сказал: "Ты должен ежедневно вычитывать утренние и вечерние молитвы, три канона и один акафист. Что бы ни случилось, даже если ты очень устал, ты обязан их прочитать. И если даже ты вычитаешь их поспешно и невнимательно – не важно, главное – чтобы правило было вычитано". Я попробовал. Дело не пошло. Ежедневное чтение одних и тех же молитв привело к тому, что эти тексты быстро надоедали. К тому же, каждый день я много часов проводил в храме на службах, которые меня духовно питали, насыщали, окрыляли. А вычитывание трех канонов и акафиста превращалось в какой-то ненужный "довесок". Я начал искать другой совет, более мне подходящий. И нашел его в творениях святителя Феофана Затворника, замечательного подвижника XIX века. Он советовал молитвенное правило исчислять не количеством молитв, а тем временем, которое мы готовы посвятить Богу. Например, мы можем взять себе за правило молиться утром и вечером по полчаса, но эти полчаса должны быть полностью отданы Богу. И не так важно, читаем ли мы в течение этих минут все молитвы или только одну, или, может быть, один вечер мы целиком посвятим чтению Псалтири, Евангелия или молитве своими словами. Главное, чтобы – мы были сосредоточены на Боге, чтобы внимание наше не ускользало и чтобы каждое слово доходило до нашего сердца. Этот совет мне подошел. Я, впрочем, не исключаю, что для других более подходящим окажется полученный мною совет духовника. Здесь многое зависит от индивидуальности человека.

Мне кажется, что для человека, живущего в миру, не только пятнадцати, но даже и пяти минут утренней и вечерней молитвы, если, конечно, она произносится с вниманием и с чувством, достаточно, чтобы быть настоящим христианином. Важно только, чтобы мысль всегда соответствовала словам, сердце отвечало на слова молитвы, а вся жизнь соответствовала молитве.

Попробуйте, следуя совету святителя Феофана Затворника, выделить какое-то время для молитвы в течение дня и для ежедневного исполнения молитвенного правила. И вы увидите, что это очень скоро принесет плоды.

Из каких молитв должно состоять молитвенное правило мирянина.

Молитвенное правило мирянина состоит из утренних и вечерних молитв, которые совершаются ежедневно. Этот ритм необходим, ибо в противном случае душа легко выпадает из молитвенной жизни, как бы просыпаясь лишь от случая к случаю. В молитве же, как и во всяком большом и трудном деле, одного вдохновения, настроения и импровизации недостаточно.

Существует три основных молитвенных правила:

1) полное молитвенное правило, рассчитанное на монахов и духовно опытных мирян, которое напечатано в Православном молитвослове;

2) краткое молитвенное правило, рассчитанное на всех верующих; утром: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Богородице Дево», «От сна восстав», «Помилуй мя, Боже», «Верую», «Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», «Святый Ангеле», «Пресвятая Владычице», призывание святых, молитва за живых и усопших; вечером: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Помилуй нас, Господи», «Боже вечный», «Благаго Царя», «Ангеле Христов», от «Взбранной Воеводе» до «Достойно есть»; эти молитвы содержатся в любом молитвослове;

3) краткое молитвенное правило преподобного Серафима Саровского: три раза «Отче наш», три раза «Богородице Дево» и один раз «Верую» – для тех дней и обстоятельств, когда человек находится в крайнем утомлении или весьма ограничен во времени.

Продолжительность молитв, их количество определяются духовными отцами, священниками, учитывая образ жизни каждого и его духовный опыт.

Совсем опускать молитвенное правило нельзя. Даже если молитвенное правило читается без должного внимания, слова молитв, проникая в душу, оказывают свое очищающее воздействие.

Одному семейному лицу святитель Феофан пишет: «На случай надо уметь сокращать правило. Мало ли в семейной жизни случайностей. Когда дела не позволяют совершить вполне молитвенное правило, то совершайте его сокращенно.

А спешить никогда не должно. Правило – не существенная часть молитвы, а есть только внешняя ее сторона. Главное же дело есть – молитва ума и сердца к Богу, возносимая со славословием, благодарением и прошением. и наконец с преданием Господу всецело. Когда есть такие движения в сердце, есть там и молитва, а когда нет, и молитвы нет, хотя бы вы целые дни простояли на правиле».

Особое молитвенное правило совершается во время приготовления к Таинствам исповеди и причащения. В эти дни (они называются говением и продолжаются как минимум три дня) принято более прилежно исполнять свое молитвенное правило: кто читает обычно не все утренние и вечерние молитвы, пусть читает все полностью, кто не читает каноны, пусть в эти дни читает хотя бы по одному канону. Накануне, причащения надо быть на вечернем богослужении и прочитать дома кроме обычных молитв на сон грядущим канон покаянный, канон Богородице и канон Ангелу-хранителю. Читается также канон ко причащению и, кто пожелает, акафист Иисусу Сладчайшему. Утром прочитываются утренние молитвы и все последование ко святому причащению.

Во время говения молитвы особенно продолжительны, для того, как пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский, «чтобы продолжительностью усердной молитвы разогнать наши хладные, в продолжительной суете закаленные сердца. Ибо странно думать, тем более требовать, чтобы заматеревшее в суете житейской сердце могло вскоре проникнуться теплотой веры и любви к Богу во время молитвы. Нет, для этого нужен труд, и время. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12). Не скоро Царствие Божие приходит в сердце, когда от него так усердно дюди бегают. Сам Господь Бог изъявил волю Свою, чтобы мы молились не кратко, когда представляет в пример вдову, долгое время ходившую к судье и надолзе (долгое время) утруждавшую его просьбами своими (Лк. 18, 2-6)».

Когда совершать свое молитвенное правило.

В условиях современного быта, учитывая загруженность и ускоренные темпы, мирянам нелегко отводить для молитвы определенное время. Надо выработать строгие правила молитвенной дисциплины и настоятельно придерживаться своего молитвенного правила.

Утренние молитвы лучше всего читать до начала всякого дела. В крайнем случае их произносят по дороге из дома. Вечернее молитвенное правило учители молитвы рекомендуют читать в свободные минуты до ужина или еще раньше – поздно вечером часто бывает трудно сосредоточиться из-за усталости.

Как подготовиться к молитве.

Основные молитвы, составляющие утреннее и вечернее правило, следует знать наизусть, чтобы они глубже проникли в сердце и чтобы их можно было повторять в любых обстоятельствах. Прежде всего, в свободное время, желательно вчитаться в молитвы, входящие в ваше правило, перевести текст молитв для себя с церковнославянского языка на русский, чтобы понимать значение каждого слова и ни одно слово не произносить бессмысленно или без точного осмысления. Это советуют Отцы Церкви. «Потрудись, – пишет преподобный Никодим Святогорец, – не в молитвенный час, а в другое, свободное время обдумать и прочувствовать положенные молитвы. Сделав это, ты и во время молитвословия не встретишь никакого труда воспроизвести в себе содержание читаемой молитвы».

Очень важно, чтобы приступающий к молитвословию изгнал из сердца обиды, раздражение, горечь. Святой Тихон Задонский поучает: «Прежде молитв требуется ни на кого не гневаться, не злобиться, но всякую обиду оставить, чтобы и самим Бог оставил грехи».

«Приступая к Благодетелю, будь сам благодетелен; приступая к Доброму, будь сам добрым; приступая к Праведному, будь сам праведным; приступая к Терпеливому, будь сам терпеливым; приступая к Человеколюбивому, будь человеколюбивым; а также будь и всем иным, приступая к Добросердому, к Благосклонному, к Общительному в благах, к Милующему всякого, и, если еще что усматривается Божественного, уподобляясь во всем этом произволением, приобретай тем себе дерзновение на молитву», – пишет святитель Григорий Нисский.

Как совершать дома свое молитвенное правило.

Во время молитвы рекомендуется уединиться, возжечь лампаду или свечу и встать перед иконой. В зависимости от характера внутрисемейных отношений можно рекомендовать чтение молитвенного правила вместе, всей семьей, или каждому члену семьи отдельно. Общая молитва рекомендуется прежде всего в торжественные дни, перед праздничной трапезой и в других подобных случаях. Семейная молитва – это разновидность церковной, общественной (семья – своего рода домашняя церковь) и поэтому не заменяет молитву индивидуальную, а лишь дополняет ее.

Перед началом молитвословия следует осенить себя крестным знамением и совершить несколько поклонов, поясных или земных, и постараться настроиться на внутреннюю беседу с Богом. «Постой молча, дондеже утишатся чувства, поставь себя в присутствие Божие до сознания и чувства Его с благоговейным Страхом и восставь в сердце живую веру, что Бог слышит и видит тебя»,- говорится в начале молитвослова. Многим людям помогает сосредоточиться произнесение молитв вслух или вполголоса.

«Приступая к молитвословию, – советует святитель Феофан Затворник, – утром или вечером, постой немного, или посиди, или походи, и потрудись в это время отрезвить мысль, отвлекши ее от всех земных дел и предметов. Затем помысли, кто Тот, к Кому ты обратишься в молитве, и кто ты, имеющий теперь начать это молитвенное к Нему обращение – и возбуди в душе соответствующее этому настроение самоуничиженного и благоговейным страхом проникнутого предстояния Богу в сердце. В этом все приготовление – благоговейно стать пред Богом, – малое, но немалозначительное. Тут полагается начало молитвы, доброе же начало -половина дела.

Так установившись внутренно, стань затем пред иконою и, положив несколько поклонов, начинай обычное молитвословие: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины» и прочее. Читай неспешно, во всякое слово вникай, и мысль всякого слова до сердца доводи, сопровождая то поклонами. В этом все дело читания молитвы, Богу приятного и плодоносного. Вникай во всякое слово и мысль слова до сердца доводи, иначе – понимай, что читаешь, и понятное чувствуй. Других правил не требуется. Эти два – понимай и чувствуй, – исполненные как следует, украшают всякое молитвословие полным достоинством и сообщают ему все плодотворное действие. Читаешь: «очисти ны от всякия скверны» – восчувствуй свою скверноту, возжелай чистоты и с упованием взыщи, ее у Господа, Читаешь: «остави нам долги наша, якоже же и мы оставляем должником нашим» – и в душе своей всем прости, и сердцем, все всем простившим, проси себе у Господа прощения. Читаешь: «да будет воля Твоя» – и в своем сердце совершенно предай Господу твою участь и изъяви беспрекословную готовность благодушно встретить все, что Господу будет угодно тебе послать.

Если будешь так действовать при каждом стихе твоей молитвы, то у тебя будет надлежащее молитвословие».

В другом своем наставлении святитель Феофан так кратко систематизирует советы по прочтению молитвенного правила:

а) никогда спешно не читайте, а читайте будто нараспев. В древности всё читаемые молитвы брались из псалмов. Но нигде не встречаю слова «читать», а везде «петь».

б) во всякое слово вникайте и не мысль только читаемого воспроизводите в сознании, но и чувство соответственное возбуждайте.

в) чтобы подсечь позыв на спешное чтение, положите – не то и то вычитывать, а простоять на читательном молитвословии четверть часа, полчаса, час. сколько обычно выстаиваете. и затем не заботьтесь. сколько прочитаете молитв,- а как пришло время, если нет охоты стоять далее, переставайте читать.

г) положив это, однако ж, на часы не посматривайте, а так становитесь, чтобы стоять без конца: мысль и не будет забегать вперед.

д) чтобы способствовать движению молитвенных чувств в свободное время, перечитывайте и передумывайте все молитвы, которые входят в ваше правило, – и перечувствуйте их, чтобы, когда на правиле станете их читать, знать, наперед, какое чувство должно быть возбуждаемо в сердце.

е) никогда не читайте без перерыва молитвы, а всегда перерывайте их своеличною молитвою, с поклонами, в средине ли молитв придется это сделать или в конце. Как только вспадет что на сердце, тотчас останавливайтесь читать и кладите поклоны. Это последнее, правило – самое нужное и самое необходимое для воспитания духа молитвенного. Если какое иное чувство займет очень, вы и будьте с ним и кладите поклоны, а чтение оставьте. так до самого конца положенного времени.

Что делать при рассеянии на молитве.

С давних пор молитву рекомендовали читать не спеша, равномерно, чтобы «заключить внимание в слова». Только в том случае, когда молитва, которую вы хотите принести Богу, достаточно осмысленна и многое значит для вас самих, вы сможете «достучаться» до Господа. Если же вы невнимательны к произносимым вами словам, если ваше собственное сердце на слова молитвы никак не отзывается, до Бога ваши просьбы не долетят.

Митрополит Антоний Сурожский рассказывал, что его отец, когда приступал к молитве, вешал на дверь табличку: «Я дома. Но не старайтесь стучать, я не открою». Сам же владыка Антоний советовал своим прихожанам перед началом молитвы обдумать, сколько у них есть времени, завести будильник и молиться спокойно до тех пор, пока он не прозвонит. «Неважно, – писал он, – сколько молитв вы успеете прочитать за это время; важно, чтобы вы читали их, ни на что не отвлекаясь и не думая о времени».

Молиться очень трудно. Молитва – это в первую очередь духовный труд, потому не следует ожидать от нее немедленной духовной услады. «Не ищи в молитве наслаждений, – пишет святитель Игнатий (Брянчанинов),- они отнюдь не свойственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. Не ищи преждевременно высоких духовных состояний и молитвенных восторгов».

Как правило, внимание на словах, молитвы удается удержать несколько минут, а затем мысли начинают разбредаться, глаз скользит по словам молитвы – а наши сердце и ум далеки.

Если кто молится Господу, а думает о другом, то такой молитвы не послушает Господь», – пишет преподобный Силуан Афонский.

В эти моменты Отцы Церкви советуют быть особенно внимательными. Святитель Феофан Затворник пишет, что мы должны заранее приготовиться к тому, что при чтении молитв мы бываем рассеяны, часто машинально читаем слова молитвы. «Когда во время молитвы мысль отбежит – возврати ее. Опять отбежит – опять возврати. Так каждый раз. Всякий раз, что прочтено будет во время отбегания мысли и, следовательно, без внимания и чувства, не забывай перечитывать. И хоть бы твоя мысль несколько раз отбегала на одном месте, несколько раз читай его, пока не прочтешь с понятием и чувством. Одолеешь однажды это затруднение – в другой раз, может быть, оно и не повторится, или повторится не в такой силе.

Если во время чтения правила прорывается молитва своими словами, то, как говорит преподобный Никодим, «не попуская сему случаю пройти мимолетно, но остановись на нем».

Эту же мысль мы находим и у святителя Феофана: «Иное слово, так сильно подействует на душу, что душе не будет хотеться простираться далее в молитвословии, и хотя язык читает молитвы, а мысль все отбегает назад, к тому месту, которое так подействовало на нее. В таком случае остановись, не читай далее, а постой вниманием и чувством на том месте, попитай ими душу свою, или теми помышлениями, которые оно будет производить. И не спеши себя отрывать от этого состояния, так что, если время не терпит, оставь лучше недоконченное правило, а этого состояния не разоряй. Оно будет осенять тебя, может быть, и весь день, как Ангел-хранитель! Такого рода благодатные воздействия на душу во время молитвословия означают, что дух молитвы начинает внедряться и что, следовательно, сохранение этого состояния есть самое надежное средство к воспитанию и укреплению в нас молитвенного духа».

Как заканчивать свое молитвенное правило.

Хорошо окончить молитвословие благодарением Богу за дарованное общение и сокрушением о своей невнимательности.

«Кончишь свое молитвословие – не тотчас переходи к своим каким-либо занятиям, а тоже, хоть немного, постой и подумай, что это тобой совершено и к чему это тебя обязывает, стараясь, если дано что восчувствовать во время молитвы, сохранить то и после молитвы», – пишет святитель Феофан Затворник. «Не тотчас кидайся на обыденные дела, – учит преподобный Никодим,- и никогда не думай, что, совершив свое молитвенное правило, ты все окончил по отношению, к Богу».

Приступая к делам, надо прежде подумать о том, что предстоит говорить, делать, видеть в течение дня, и испросить у Бога благословения и сил для следования Его воле.

Как научиться молитвенно проводить день.

Окончив утренние молитвы, мы не должны думать, что в отношении к Богу все исполнено, и только вечером, во время вечернего правила, надо снова вернуться к молитве.

Добрые чувства, возникшие во время утренних молитв, заглушатся в суете и занятости дня. Из-за этого и нет охоты становиться на вечернюю молитву.

Надо стараться делать так, чтобы душа обращалась к Богу не только тогда, когда стоим на молитве, но и в продолжение всего дня.

Вот как советует обучаться этому святитель Феофан Затворник:

«Первое – необходимо в продолжение дня чаще взывать к Богу из сердца краткими словами, судя по нужде души и текущим делам. Начинаешь что, например, говори: «Благослови, Господи!». Кончаешь дело, говори: «Слава тебе, Господи!», и не языком только, но и чувством сердца. Страсть какая подымется, говори: «Спаси, Господи, погибаю!». Находит тьма помышлений смутительных, взывай: «Изведи из темницы душу мою!». Предстоят неправые дела и грех влечет к ним, молись: «Настави мя, Господи, на путь» или «Не даждь во смятение ноги моея». Грехи подавляют и влекут в отчаяние, возопи мытаревым гласом: «Боже, милостив буди мне, грешному». Так и во всяком случае. Или просто почасту говори: «Господи, помилуй; Владычица Богородица, помилуй мя. Ангеле Божий, хранителю мой святый, защити мя», – или другим каким словом взывай. Только сколько можно чаще делай эти воззвания, всяко стараясь, чтобы они из сердца исходили, как бы выжатые из него. Когда будешь так делать, частые будут у нас совершаться из сердца умные к Богу восхождения, частые к Богу обращения, частая молитва, а это учащение сообщит навык умного с Богом собеседования.

Но чтобы душа так стала взывать, надобно наперед заставить ее все обращать во славу Божию, всякое свое дело, большое и малое. И это есть второй способ, как научить душу чаще днем обращаться к Богу. Ибо если положим себе в закон исполнять эту заповедь апостольскую, чтоб вся во славу Божию творить, даже едите ли пьете ли, или иное что делаете, все делаете в славу Божию (1 Кор. 10, 31), то непременно при каждом деле вспомним о Боге, и вспомним не просто, а с опасливостью, как бы не поступить в каком случае неправо и не оскорбить Бога каким-либо делом. Это и заставит со страхом к Богу обратиться и молитвенно просить помощи и вразумления. Как мы почти непрестанно что-либо делаем, то почти непрестанно будем к Богу обращаться молитвенно, и, следовательно, почти непрерывно проходить науку молитвенного в душе к Богу возношения.

Но чтобы и это, то есть делание всего во славу Божию, душа исполняла как должно, надо настроить ее к этому с раннего утра – с самого начала дня, прежде чем изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Настроение это производится богомыслием. И это есть третий способ обучения души к частому обращению к Богу. Богомыслие – это благоговейное размышление о Божественных свойствах и действиях и о том, к чему ведение их и их к нам отношение нас обязывает, это размышление о благости Божией, правосудии, премудрости, веемогуществе, вездесущии, всеведении, о творении и промышлении, об устроении спасения в Господе Иисусе Христе, о благости и слове Божием, о святых таинствах, о Царстве Небесном.

О каком из этих предметов не стань размышлять, размышление это непременно исполнит душу благоговейным чувством к Богу. Стань размышлять, например, о благости Божией, – увидишь, что ты окружен милостями Божиими и телесно, и духовно, и разве только камень будешь, чтоб не пасть пред Богом во излиянии уничиженных чувств благодарения. Стань размышлять о вездесущии Божием, – уразумеешь, что ты всюду пред Богом и Бог пред тобою, и не можешь не исполниться благоговейным страхом. Стань размышлять о всеведении Божием,- познаешь, что ничто в тебе не сокрыто от ока Божия, и непременно положишь быть строго-внимательным к движениям сердца своего и ума, чтоб не оскорбить как-нибудь всевидящего Бога. Стань рассуждать о правде Божией,- и уверишься, что ни одно худое дело не останется без наказания, и непременно положишь очистить все грехи свои сердечным пред Богом сокрушением и покаянием. Так, о каком свойстве и действии Божием ни стань рассуждать, всякое такое размышление исполнит душу благоговейных к Богу чувств и расположений. Оно прямо к Богу устремляет все существо человека и есть потому самое прямое средство к тому, чтоб приучить душу возноситься к Богу.

Самое приличное, удобное для этого время есть утро, когда душа еще не обременена множеством впечатлений и деловыми заботами, и именно – после утренней молитвы. Кончишь молитву, сядь и, с освященною в молитве мыслию, начинай размышлять ныне об одном, завтра о другом Божием свойстве и действии и соответственное тому в душе произведи расположение. «Иди,- говорил святой Димитрий Ростовский,- иди, святое богомыслие, и погрузимся в размышление о великих делах Божиих», и проходил мыслию или дела творения и промышления, или чудеса Господа Спасителя, или Его страдания, или другое что, растрогивал тем сердце свое и начинал изливать душу свою в молитве. Так и всякий может делать. Труда немного, желание только и решимость надо; а плода много.

Так вот три способа, как, кроме молитвенного правила, научить душу молитвенно к Богу возноситься, именно: посвящать утром несколько времени на богомыслие, всякое дело обращать во славу Божию и часто обращаться к Богу краткими воззваниями.

Когда утром хорошо будет совершено богомыслие, оно оставит глубокое настроение к помышлению о Боге. Помышление о Боге заставит душу всякое действие свое, и внутреннее и внешнее, осторожно содевать и во славу Божию обращать. А то и другое – в такое поставят душу положение, что из нее почасту будут исторгаться молитвенные воззвания к Богу.

Эти три – богомыслие, всего во славу Божию творение и частые воззвания суть самые действительные орудия умной и сердечной молитвы. Всякое из них возносит душу к Богу. Кто положил упражняться в них, тот скоро приобретет полагать в сердце своем навык восхождения к Богу. Труд этот походит на восхождение на гору. Чем выше подымется кто на гору, тем свободнее и легче дышит. Так и здесь, чем больше кто навыкает показанным упражнениям, тем выше подымет душу, а чем выше подымется душа, тем свободнее будет действовать в ней молитва. Душа наша по природе есть обитательница горнего мира Божественного. Там бы ей следовало быть неисходно и мыслью и сердцем; но груз земных помышлений и пристрастий влечет и тяготит ее долу. Показанные способы отрывают ее от земли мало-помалу, а там и совсем оторвут. Когда же совсем оторвут, тогда душа вступит в свою область и будет сладостно обитать горе – здесь сердечно и мысленно, после же и самим существом своим сподобится пред лицем Бога пребывать в ликах Ангелов и святых. Чего да сподобит всех вас Господь благодатию Своею. Аминь».

Как принудить себя к молитве.

Иной раз молитва совсем нейдет на ум. В этом случае святитель Феофан советует делать так:

«Если это домашняя молитва, то можно немножко, на несколько минут, отложить ее. Если и после нейдет. нудьте себя исполнить молитвенное правило насильственно, напрягаясь, и понимать глаголемое, и чувствовать. подобно тому когда дитя не хочет наклониться, его берут за чуб и нагибают. Иначе вот что может случиться. ныне неохота – завтра неохота, а там и совсем молитве конец. Этого поопаситесь. и нудьте себя на охотную молитву. Труд самопринуждения все преодолевает».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, также советуя принуждать себя в молитве, когда она не идет, предупреждает:

«Молитва принужденная развивает ханжество, делает неспособным ни к какому занятию, требующему размышления, и делает человека вялым ко всему, даже к исполнению должностей своих. Это должно убедить всех, таким образом молящихся, исправить свою молитву. Молиться должно охотно, с энергией, от сердца. Ни от скорби, ни от нужды (принужденно) молись Богу, – Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог (2 Кор. 9, 7)».

Что нужно для успешной молитвы.

«Желая и ища успеха в молитвенном труде, приспосабливай к этому все остальное, чтобы не разорять одной рукой того, что созидает другая.

1. Тело свое держи строго и в пище, и во сне, и в отдыхе: ничего не давай ему потому только, что оно того хочет, как заповедует апостол: Попечения о плоти не превращайте в похоти (Рим. 13,14). Не давай покоя плоти.

2. Внешние свои сношения сократи до самых неизбежных. Это на время обучения себя молитве. После молитва, действуя в тебе, укажет, что без ущерба для нее может быть прибавлено. Особенно блюди чувства, а между ними наиболее – глаза, слух, свяжи язык. Без соблюдения этого и шагу не сделаешь вперед в деле молитвенном. Как не может свеча гореть на ветре и дожде, так нельзя затеплиться молитве при приливе впечатлений извне.

3. Все свободное время после молитвы употребляй на чтение и размышление. Для чтения избирай преимущественно такие книги, в которых пишется о молитве и вообще о внутренней духовной жизни. Размышляй исключительно о Боге и вещах Божественных, о Воплощенном Домостроительстве нашего спасения, а в нем особенно о страданиях и смерти Господа Спасителя. Делая так, погрузишься в море Божественного света. Присоединяй к этому хождение в церковь, как только будешь иметь возможность. Одно присутствие в храме осенит тебя молитвенным облаком. Что же получишь, если всю службу простоишь в истинно молитвенном настроении!

4. Знай, что нельзя преуспеть в молитве без преуспевания вообще в христианской жизни. Необходимо, чтобы на душе не лежало ни одного греха, не очищенного покаянием; и если во время молитвенного труда сделаешь что-нибудь, смущающее совесть, спеши очиститься покаянием, чтобы мог ты дерзновенно воззреть ко Господу. Постоянно держи в сердце смиренное сокрушение. Не пропускай ни одного предстоящего случая сделать какое-нибудь добро или к проявлению какого-либо доброго расположения, особенно смирения, послушания и отречения от своей воли. Но уже само собой разумеется, что ревность о спасении должна гореть неугасимо и, наполняя всю душу, во всем, от малого до великого, должна быть главной движущей силой, со страхом Божиим и непоколебимым упованием.

5. Так настроясь, утруждай себя в молитвенном делании, молясь: то готовыми молитвами, то своими, то краткими взываниями ко Господу, то молитвой Иисусовой, но не упуская при этом ничего из того, что может способствовать в этом труде, и получишь искомое. Напомню тебе, что говорит святой Макарий Египетский: «Увидит Бог молитвенный труд твой и что ты искренне желаешь успеха в молитве – и даст тебе молитву. Ибо знай, что хотя и творимая, и достигаемая своими усилиями молитва приятна Богу, но настоящая молитва та, которая вселяется в сердце и делается неотступной. Она есть дар Божий, дело Божией благодати. Потому, молясь обо всем, не забывай молиться и о молитве» (преподобный Никодим Святогорец).

Иные популярные молитвы:

Молитвы утренние читать ежедневно

Виды и формы православных молитв

Карта сайта Молитвы святых — prayerssaints.ru

Псалтырь. Кафисма. Псалом

Молитвы и каноны по усопшим

Молитвы иные Пресвятой Богородице и святым об исцелении телесных недугов

Различные молитвы

Тропари Е-З. Тропарь Пресвятой Богородице. Тропарь святым преподобным угодникам

Молитвы о совете и любви между мужем и женой

Молитвы в печали о детях, где они находятся и живы ли

Молитвы о скором возвращении супруга из дальней отлучки

Молитвы перед иконами пресвятой Богородицы

Акафист, Молитвы составленные в заключении

Молитвы иные

Православные информеры для сайтов и блогов

Все молитвы .

Оценка 4.2 проголосовавших: 145
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here