Молитва о прощении за измену жене

Чудотворные слова: молитва о прощении за измену жене в полном описании из всех найденных нами источников.

Молитвы в скорби о неверности супруга

О святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет Мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́вы Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м со слеза́ми (имена́), и низпосли́те на ны́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует на́с и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Е́й, святи́и му́ченицы! Приими́те гла́с моле́ния на́шего, и изба́вите ны́ моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от внеза́пныя сме́рти и от все́х бе́д, печа́лей и боле́зней, да при́сно ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́еми, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веко́в.

О уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

О Влады́чице Преблагослове́нная, защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия. Но и́мам мно́гая о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ милосе́рдие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́ныя прии́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з гре́шный прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благосе́рдию. О Всеми́лостивая Влады́чице! Пода́ждь ми́ ру́ку по́мощи и испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами, тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й коему́ждо по де́лом Его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский и спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть на́м ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди и а́з Твою́ неисче́тную бла́гость молю́: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́ заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́, я́ко да и а́з, со все́ми получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и несконча́емем ве́це.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших»

Засту́пнице усе́рдная, благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю а́з окая́нный и па́че все́х челове́к грешне́йший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, и во́пль мо́й и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и а́з, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты́, всеблага́я и милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́ отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя́, ка́ющагося во злы́х де́лех мои́х, и обрати́ на пу́ть пра́вый заблу́ждшую, окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все́ упова́ние мое́. Ты́, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя́ под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская»

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; к кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́: кто́ исто́ргнет мя́ от ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго. Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́. Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жде, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице. О чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́ющий к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

О пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы»

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Самые сильные молитвы от измены мужа

Предательство любимого мужчины – одно из самых сильных испытаний для любой женщины. Не каждая способна простить и пережить неверность дорогого человека. Но есть и такие женщины, которые могут постоянно прощать измены мужа для того, чтобы сохранить союз. При этом они пытаются всякими способами бороться с гулящими. Но, к сожалению, зачастую это не дает никаких результатов.

На какие меры им только не приходится идти лишь бы сохранить семью. Некоторые жены считают, что муж просто не в силах справиться самостоятельно с такой проблемой. При этом они напрочь отказываются принимать тот факт, что для мужчины просто удобно так жить.

Женщина готова идти на любые жертвы и применять любые способы, лишь бы удержать любимого.

Средства от измены мужа

Если жена заподозрит, что у мужа есть другая женщина, и она не знает, как урегулировать подобную ситуацию, она может обратиться за помощью к нестандартным решениям, таким как заговор или молитва от измены мужа. Зачастую к таким методам прибегают в тех случаях, когда уже другие способы перепробованы и они не дали никаких результатов.

Стоит ли доверять молитве?

Магические обряды – один из способов сохранить брак. Во время прочтения молитвы вы просите у Всевышнего вразумить своего супруга и уберечь его от необдуманных поступков, которые смогут разрушить супружеские узы.

Таким образом, вы защищаете своего суженого от дурных мыслей. Если ваши помыслы чисты, и вы искренне просите Господа о сохранении семьи, то в таком случае ни одной искусительнице не удастся соблазнить любимого.

Через молитву вы получаете благословение, которое будет являться самой защитой для вашей пары.

Основные правила прочтения молитвы от измены мужа

Во время прочтения молитвы женщина должна находиться в одиночестве.

В некоторых вариантах прочтения молитвы от измены мужа могут понадобиться дополнительные атрибуты. Это могут быть иконы, свечи, молитвы, веники из определенных трав и другое.

В основном подобные наговоры начинают действовать уже через две недели.

Молитва против измены мужа зачастую направлена на то, что бы мужчина вернулся в семью и впредь оставался верен своей жене. Но не стоит забывать и о побочных эффектах, которые рассмотрим дальше.

Еще один немаловажный нюанс, который следует учитывать при чтении заговора – оба супруга должны быть крещеными. Женщина, читая молитву от измены мужа, должна всем сердцем верить в нее и надеяться на благополучный исход ее воздействия.

Необязательно читать молитву определенного содержания. Если вы редко посещаете церковь и не знаете наизусть ни одной молитвы, то достаточно проговорить ее в произвольном порядке. Просто достаточно просить о том, чего больше всего хотите искренне и от чистого сердца.

Важно, помнить, что от того как вы будете произносить слова, будет зависеть результат.

Какая самая сильная молитва от измены мужа? Та, которая проговаривалась женщиной в минуту ее наибольшей веры и осознанности того, что она делает.

Сильная молитва от измены мужа

Для ее прочтения необходимо будет провести определенный ритуал. Поэтому если вы не уверены в том, что у вас все получится, то лучше обратится к человеку, который занимается проведением подобных обрядов. Ведь если вы допустите ошибку, то можете навредить своему супругу или молитва просто окажется бездейственной.

Чаще всего к проведению такого ритуала прибегают в том случае, если соперница уже существует. Итак, для проведения ритуала, во время которого будет читаться сильная молитва, понадобятся церковные свечи и свяченая вода. Ведь именно эти атрибуты считаются самыми действенными. Они применяются также в случаях излечения людей от многих болезней.

Помимо свечей и воды понадобится волос мужа. Над одной свечей нужно его сжечь и собрать пепел. Пепел необходимо высыпать в воду и зажечь вторую свечу. На протяжении проведения процедуры нужно читать молитву. Очень важно соблюдать все тонкости проведения обряда.

Молитва Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец – один из сильных святых. К нему обращаются люди за исцелением в случае тяжелых заболеваний. Также обращаются те, кто хочет радикально изменить свою судьбу.

Бывают ситуации, когда молитва Николаю Чудотворцу помогает как скорая помощь. Но при этом следует читать ее на протяжении всего дня.

Необязательно быть глубоко верующим человеком для того, чтобы молиться Николаю Чудотворцу. Молитва от измены мужа этому святому может оказаться очень действенной, как и в любых других ситуациях.

Для этого необходимо сесть лицом к иконе с изображением лика святого. Если такой дома нет, то можно сесть лицом к окну. Вы можете читать молитву, которая есть в любом молитвослове, а можете проговаривать то, о чем просите. Делать это необходимо трижды.

Из них первые два раза читайте текст нараспев и громко, а в третий раз проговорите молитву про себя.

Для того чтобы молитва была эффективной, ее необходимо читать ежедневно утром и вечером на протяжении 40 дней. Нельзя пропускать ни единого дня. Если по какой-либо причине вы пропустите хотя бы один день, то прочтение необходимо начинать заново.

Опасности, которые могут подстерегать во время проведения магических ритуалов

Во время прочтения той или иной молитвы не забывайте о том, что вы можете, как помочь своему супругу, так и навредить ему. Во-первых во время проведения подобных ритуалов необходимо иметь светлую голову и чистые помыслы.

Во-вторых вы должны точно знать, что супруг, которого хотите предостеречь от измены, точно этого хочет. В случае, когда человек осознанно хочет разорвать союз и пытается это делать путем измены, возврат его в семью может сыграть с ним и с вами злую шутку. Даже если он вернется, он может полностью измениться и ваша семейная жизнь из сказки превратится в кошмар.

Ведь когда вы пытаетесь провести подобный ритуал, непроизвольно начинаете воздействовать на энергетическое поле любимого. И может получиться так, что вместо того чтобы помочь ему, вы нарушите баланс и запустите программу саморазрушения.

Помните, какие бы помыслы у вас ни были, необходимо понимать, что любящий человек не изменит и не уйдет от вас. Так может лучше отпустить мужчину и начать новую жизнь, вместо того чтобы всю жизнь пытаться вернуть человека, который не хочет быть с вами в паре.

Молитва о прощении за измену жене

22 декабря 2017, 19:44

22 декабря 2017, 15:25

22 декабря 2017, 15:16

22 декабря 2017, 15:16

22 декабря 2017, 15:14

22 декабря 2017, 15:14

22 декабря 2017, 15:13

22 декабря 2017, 15:12

22 декабря 2017, 14:55

22 декабря 2017, 14:10

КСЕНИЯ, Симферополь, Украина

22 декабря 2017, 14:01

22 декабря 2017, 13:17

22 декабря 2017, 13:08

22 декабря 2017, 11:27

Прошу Молится, Россия

22 декабря 2017, 11:25

Прошу Молится, Россия

22 декабря 2017, 11:24

Прошу Молится, Россия

22 декабря 2017, 11:21

22 декабря 2017, 11:11

22 декабря 2017, 11:01

22 декабря 2017, 09:00

христианский молитвенный центр

Прошу прощения за измену мужу

Дата: 06 марта 2015, 10:12

От кого: Наталья

Город, страна: Челябинск, Россия

Умоляю тебя, Сыне Божий, об отпущении грехов моих. Прости меня за измену мужу и дела неправедные, которые я совершила в плену искушения дьявольского. Прости меня за грехи упомянутые и грехи позабытые. Не попусти в наказание православное мучение и не терзай мою душу новыми испытаниями. Свято верую в Tебя и молю в скором прощении. Да будет воля Tвоя. Аминь.

Кол-во поддержавших эту молитву: 77

Администрация сайта публикует молитвенные просьбы практически “как есть”, исправляя по возможности только орфографические ошибки (когда у нас есть время) или перепечатывая просьбы из “транслита” (латиницы) в русский алфавит. Во всем остальном, мы доверяем Богу в том, что Он слышит все молитвенные просьбы от нас, грешников, и не ставит препоны для нашей молитвы. Если вы, духовные братья и сестры, считаете, что какая-то молитвенная просьба неприемлема с христианской точки зрения, не осуждайте автора просьбы, но МОЛИТЕСЬ за него или нее, как Бог положит вам на сердце. Во всем да прославится Бог и да познают все Его любовь и спасение. Аминь.

Молитва от измены мужа, 5 сильных молитв

Защитите мужа от измены с помощью 5 коротких молитв. Вкупе, они настолько сильны, что ни одна разлучница его от Вас не уведет. Самое главное- веруйте в это!

Православная духовность позволяет супружеству гнездиться на доверии.

Кругом нас подстерегают искушения, и вера помогает сдержать разгоряченную плоть.

Мужья изменяют влекомые тем, что сумеют “зарядиться” неизведанными доселе удовольствиями.

Наивно полагая, что после ночевки, все образуется, они не подозревают, что теперь станут более смело изменять.

А жене останется любить, прощать и уговаривать себя не расставаться.

* Николай Чудотворец, сохрани наш брак в честности, чтоб муж не изменял, веру не терял. Аминь.

* Господи Иисусе Христе, от измены мужа защити, жить в разгуле строго запрети. Аминь.

* Блаженная Матрона, исцели мужа от плотской слабости, воздай ему по вере радости. Аминь.

* Чудотворец Николай, молю тебя о мужней стойкости, отвадь измену чрез неловкости. Аминь.

* Пресвятая Богородица, отведи от мужа искушения, и направь на православные стремления. Аминь.

Каждую молитву читайте по 3 раза подряд, сердечно крестясь и уповая на Господа Бога.

Теперь Вы под надежной защитой от мужних измен.

Похожие темы

Предыдущие записи из текущего раздела

Поделитесь с друзьями

Оставить комментарий

  • Администратор сайта — Как найти деньги на улице за 1 час, заклинание и заговор
  • Ирина — Как найти деньги на улице за 1 час, заклинание и заговор
  • Гость — Почему нельзя говорить на здоровье
  • Администратор сайта — Как навсегда поссорить друзей с помощью магии
  • Елена — Как пережить смерть сына, история матери

Сайт содержит информацию, не рекомендованную для лиц, не достигших совершеннолетия.

Весь материал предлагается исключительно для ознакомления!

Решение о его практическом использовании Вы принимаете на свой страх и риск, неся полную ответственность за конечный результат!

Я не призываю Вас заниматься самолечением. Все недуги врачуйте с помощью знающих докторов.

Администрация сайта не обязана контролировать Ваши самостоятельные действия.

Копирование материала допускается только с указанием активной ссылки на страницу.

Оценка 4.2 проголосовавших: 143
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here