Молитва силуану афонскому от уныния

Чудотворные слова: молитва силуану афонскому от уныния в полном описании из всех найденных нами источников.

Молитва силуану афонскому от уныния

Преподобному Силуану Афонскому (тропари, кондаки и молитвы)

Х pиста́ Учи́теля/ в пути́ смиpе́нне помоли́вся пpия́л еси́/ свиде́тельствующу Ду́ху в се́pдце твое́м спасе́ние./ Сего́ pа́ди веселя́тся ны́не лю́дие вси/ о па́мяти твое́й на упова́ние зва́нии,/ пpеподо́бне о́тче Силуа́не,// моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 2:

С ерафи́мския любве́ ко Го́споду пла́менный ревни́телю, / и Иереми́и, о наро́де пла́чущему, / усе́рдный подража́телю, / всеблаже́нне о́тче Силуа́не, / ты зо́ву Ма́тере Го́спода сил вне́мляй, / зми́я грехо́внаго мужему́дренно изрыгну́л еси́, / и в го́ру Афо́нскую от суеты́ ми́ра удали́лся еси́, / иде́же в труде́х и моли́твах со слеза́ми / благода́ть Свята́го Ду́ха оби́льно стяжа́в, / е́юже сердца́ на́ша воспламени́ / и с тобо́ю уми́льно взыва́ти укрепи́: / Го́споди мой, Жи́зне моя́ и Ра́досте Свята́я, // спаси́ мир и нас от вся́ких лю́тых.

Ин тропарь, глас 3:

В вертогра́де духо́внем Святы́я горы́ Афо́нския в уде́ле Пречи́стыя Де́вы Богоро́дицы, в труде́х, бде́ниих и моли́твах стяжа́л еси́ благода́ть Го́спода Бо́га, Его́же моли́, Силуа́не преподо́бне, спасти́ся душа́м на́шим.

С миренному́дрия испове́дниче преди́вный, / и человеколю́бия Ду́хом Святы́м согрева́емая добро́то, / Бо́гу возлю́бленне Силуа́не, / о по́двизе твое́м Це́рковь Росси́йская ра́дуется, / и́ноцы же Горы́ Афо́нския и вси христиа́нстии лю́дие, / веселя́щеся, сыно́внею любо́вию к Бо́гу устремля́ются. / Его́же моли́ о нас, равноа́нгельне богове́дче, // во е́же спасти́ся нам, в горе́нии любве́ тебе́ подража́ющим.

С трастьми́ обурева́емую ду́шу мою́ всеблаже́нне Силуа́не, приле́жно очи́сти моли́твами твои́ми, да зову́ ти с весе́лием, я́ко сла́ву стяжа́вшему у Бо́га, сла́ва просла́вльшему тя Христу́, сла́ва удиви́вшему тя, сла́ва ти кро́тко я́вльшемуся, и ра́дости безконе́чныя испо́лнившему.

О преди́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче Силуа́не, святы́я горы́ Афо́нския но́вый свети́льниче, Пресвято́ю Богоро́дицею возлю́бленный и бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земне́м вертогра́де призва́нный, со умиле́нием ны́не преклоня́ем коле́на серде́ц на́ших и взыва́ем ти: принеси́ моли́тву на́шу к Всеми́лостивому Бо́гу и испроси́ вся, я́же на по́льзу душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду несумне́нну, любо́вь нелицеме́рну, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих и боле́знех терпе́ние, во благоче́стии преспе́яние, в моли́твах усе́рдие; приими́ смире́нное моле́ние на́ше, согре́й нас дыха́нием любве́ твоея́, озари́ нас све́том дарова́нныя тебе́ благода́ти и бу́ди о нас хода́тай ко Го́споду, проле́й к Нему́ моли́тву твою́, да ути́шит бу́рю страсте́й на́ших и хла́дная сердца́ на́ша огне́м Боже́ственныя любве́ своея́ да согре́ет и та́ко сподо́бит нас те́плое покая́ние со слеза́ми Ему́ приноси́ти, труды́ же и ско́рби жития́ сего́ терпели́во, безро́потно и со благодаре́нием понести́, и в час исхо́да на́шего от земна́го жития́, бе́здну грехо́в на́ших в мо́ри милосе́рдия Своего́ да погрузи́т и нас поми́лует ра́ди Своея́ неизрече́нныя любве́ к ро́ду челове́ческому и да сподо́бит в Ца́рствии Небе́снем наслажда́тися Его́ Боже́ственною любо́вию ку́пно с тобо́ю и все́ми святы́ми, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва, чтомая в Свято-Пантелеимонове монастыре Святыя Горы Афонския.

О преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не, преподо́бных оте́ц Афо́нских похвало́ и украше́ние! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́, покры́й и заступи́ всех подвиза́ющихся во оби́тели свята́го великому́ченика Пантелеи́мона от вся́ких бед и печа́лей, помози́ уста́вы преподо́бных оте́ц Афо́нских непоколеби́мы сохрани́ти, изба́ви нас от паде́ний грехо́вных, да́руй нам дух сокруше́ния и смире́ния, наста́ви на исполне́ние обе́тов и́ноческих и всех за́поведей Бо́жиих; научи́ нас ше́ствовати ко спасе́нию путе́м смире́ннаго пла́ча, покая́ния и послуша́ния, пребу́ди неотсту́пно с на́ми, наставля́я нас на и́стину Христо́ву; стено́ю моли́тв твои́х огради́ оби́тель сию́, вся живу́щыя и подвиза́ющыяся в ней и вся на поклоне́ние в ню приходя́щыя: во бра́тии мир и любо́вь соблюди́, осени́ покро́вом твои́м строи́телей, благотвори́телей и благоукраси́телей ея́; умоли́ Небе́сную Игу́мению Афо́на Преблагослове́нную Влады́чицу Богоро́дицу, да сподо́бимся сконча́ти житие́ на́ше в стена́х оби́тели, в ней же ты подвиза́лся еси́, и в Небе́сныя оби́тели пресели́мся, иде́же восхва́лим с тобо́ю и все́ми преподо́бными, на Святе́й Горе́ в по́двизех просия́вшими, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

 • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Святому Силуану Афонскому

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться Вас на нашу группу Вконтакте Молитвы на каждый день. Так же добавляйтесь на канал в ютубе Молитвы и иконы. «Храни Вас Господь!».

Силуан Афонский – это удивительный Святой человек. В миру он носил имя Семен. Родился он в семье тамбовского крестьянина в 1866 году. Он с самых юношеских лет мечтал уйти служить в Киевско-Печерскую лавру. Его вера с самого детства была глубокой. Несмотря на это все, некоторые сомнения о существовании Бога у него возникали. Но он обещал себе вырасти и его найти. Когда вера его вновь укрепилась, а это произошло в то время как он работал столяром, мальчик пришел к отцу и стал просить благословение на монашескую жизнь в Лавре. Отец был не против и благословил его, но попросил уходить в монашескую жизнь, только после того как окончит военную службу.

За годы своей юной жизни юноша очень много нагрешил. Он участвовал и в драках, он пил, гулял с девками, курил. Но только после второго своего видения он после очередного гуляния упал в неглубокий сон и ему показалось, что в его рот влезла змея, юноша твердо решает кардинально изменить свою жизнь и посвятить себя служению.

Он служил и скончался на Афоне в возрасте 72 лет. Московским Патрархом его святость была принята в 1991 году.

Афонский старец Силуан обладал большой физической силой. Он за раз мог съесть 50 яиц. Кроме того он был не богатырем духа. Он преодолел достаточно большое количество искушений. Главной чертой Святого было смирение и любовь к врагам. Согласитесь, эти черты в характере подвластны не каждому. Как утверждал Силуан кто не любит врагов, тот не сможет получить полную благодать, которую Господь дает через любовь к врагам.

Посмертные чудеса по молитвам Силуана Афонского

После кончины Силуана, от его мощей стали являться реальные чудеса. После того как книга о старце стала широко известна за рубежом, многие паломники начали приезжать к его мощам, чтобы поклонится и помолится.

Стоит отметить, что при игумене Македонове явили главу людям в очень красивом восьмигранном кипарисовом ковчеге, омытом розовой водой. Правда мощей там не было. Так как канонизировали праведника только в 1991 году.

Паломники со всего мира прикладывались с почтением к главе и читали молитву преподобному Силуану Афонскому. Однажды в Петров пост, на Афон приехал грек с тяжело больным 14-летним мальчиком. Мальчика всего трясло и дергало. Отец попросил, чтобы его провели к главе старца Силуана Афонского.

По просьбе отца к голове и рукам была приложена глава преподобного. А к ногам приложить забыли. Произошло настоящее чудо. Те части, которые у мальчика дергались – они исцелились. Через месяц отец с сыном вновь приехали к главе – лечить ноги. После прикладывания главы к ногам – они также были исцелены.

Отец Чубарь, который стал после смерти преподобного экономом не раз вспоминал, как был спасен от преждевременной смерти святым Силуаном. Это произошло тогда, как они с отцом Кириллом купили у рыбака рыбу кефаль и наварили ухи. Отец Чубарь взял голову рыбы, после того как его скушал, пошел в себе в келью перед службой.

Как выяснилось позже, рыба была отравлена. Так как рыбак для ее ловли использовал яд, который был сосредоточен именно в голове. В келье ему стало очень плохо, и он понимал, что из-за его отравления ему осталось совсем немного жить. Но вдруг он увидел, как открылись двери и к нему подошел прп. Силуан Афонский. Со словами «Что, ты болеешь?» провел по нем рукой.

После чего его недуг мгновенно, куда- то делся, а отец встал и пошел. Но старца Силуана в келье уже не было. А дверь как была, так и осталась, заперта на крючок.

Таких историй очень много. Он помог многим людям исцелится от различных недуг. Также он наставлял на истинный путь тех, кто сбился со своего жизненного пути. Его икона на сегодняшний день является одно из самых почитаемых среди православных верующих. А книга о нем переведена на 50 языков и перечитывается по энному количеству раз многими верянами.

Молитва Святому Силуану Афонскому

Каждый человек обращается к святым в трудные житейские минуты. Как правило, молясь у иконы мы прочим о помощи в разных житейский ситуациях., и даже при устроении бытовых нужд. Конечно, если человек просит о помощи со всей глубокой вере в душе, и без сомнений, то безусловно они получат спасение и умиротворение.

Говоря о преподобному, стоит выделить то, что к иконе с мощами Святого Силуан Афонского едут люди со всего мира, ему молятся и просят об исцелении в следующих ситуациях:

 • При сильных мигренях,
 • Для того, чтобы справится со страхованиями,
 • При разделении между верующими,
 • При дерзости,
 • при злых умыслах,
 • При унынии,
 • Для избавления от гордыни.

Также к святому обращаются, прося о смирении сердца, о завистливых, о примирении враждующих, при не прощении обид, в недоумении как правильно поступить.

Основные молитвы мы опишем ниже. Их нужно читать у иконы святого.

Молитва Силуана Афонского, текст

Боже, просвети нас Духом Твоим Святым, чтобы мы все поняли Твою любовь.Кто просит у меня молитв, за тех слёзно прошу Господа:«Господи, дай им Духа Твоего Святого, да познают Тебя Духом Святым. Господи Милостивый, научи всех нас Духом Твоим Святым жить по воле Твоей, чтобы все мы во Свете Твоём познали Тебя, истинного Бога, ибо без Света Твоего мы не можем понять полноту любви Твоей. Просвети нас благодатью Твоей, и она согреет сердца наши любить Тебя.

Владыко Многомилостивый, даруй нам духа смиренного, чтобы души наши обрели покой в Тебе». «Пресвятая Матерь Господа, испроси, Милостивая, нам смиренного духа. Все святые, вы живёте на небесах и видите славу Господню, и радуется дух ваш, – молитесь, чтобы и нам быть с вами. Влечётся и моя душа видеть Господа и скучает по Нему в смирении, как недостойная сего блага»

«Господи Милостивый, Духом Святым научи нас смирению Твоему. Господи, исправь нас, как нежная мать исправляет своих малых детей. Дай всякой душе познать радость Пришествия Твоего и силу помощи Твоей. Дай прохладу страждущим душам Твоего народа, и всех нас научи Духом Святым знать Тебя. Томится душа человеческая на земле. Господи, и умом не может укрепиться в Тебе, потому что не знает Тебя и Твоей благости».

«О Господи, научи нас Духом Твоим Святым быть послушливыми, воздержанными. Дай нам дух Адамова покаяния и слёзы о грехах наших. Дай нам вечно славить Тебя и благодарить. Ты дал нам пречистое тело Твоё и кровь, чтобы мы вечно жили с Тобой, и были там, где Ты пребываешь, и видели славу Твою».

«Господи, дай народам всей земли познать, как много Ты нас любишь и какую чудную жизнь Ты даёшь верующим в Тебя. Помилуй меня, Боже, падшее создание Твоё. Сколько раз Ты давал мне благодать Свою, и я не хранил её, потому что тщеславна душа моя; но душа моя знает Тебя, Творца и Бога моего, и потому ищу Тебя, рыдая, как рыдал Иосиф об отце своём Иакове на гробе матери[17] своей, уводимый в Египетское рабство.

Я оскорбляю Тебя грехами, и Ты уходишь от меня, и душа моя скучает по Тебе. О Дух Святой, – не оставь меня. Когда Ты уходишь от меня, то плохие мысли приходят ко мне и скучает душа моя по Тебе до великих слёз»

Молитва Силуану Афонскому от уныния

Господи, дай мне смиренного духа Твоего, дабы не потерял я Твою благодать и не стал бы рыдать о ней, как рыдал Адам о рае и Боге. Господи, Ты Милостивый; скажи мне, что должен я делать, чтобы смирилась душа моя? Господи, сподоби нас дара Твоего святого смирения. Господи, даруй нам безвозмездно смиренного Духа Твоего Святого, как безвозмездно пришёл Ты спасти людей и вознести их на небо, чтобы видели славу Твою. Пресвятая Матерь Господа, испроси, Милостивая, нам смиренного духа. Все Святые, вы живёте на небесах, и видите славу Господню, и радуется дух ваш.

Господь всегда с Вами!

Смотрите еще видео с молитвой преподобного Силуана Афонского:

Молитвы Силуану Афонскому

К святому Силуану обращаются с молитвами за помощью в исцелении от тяжелых болезней (например, при онкологии), а также для освобождения человека от тяжкой зависимости (алкогольной, табачной или наркотической).

Текст молитвы

О предивный угодниче Божий, отче Силуане!

По благодати, тебе от Бога данной, слезно молитися о всей вселенней, мертвых, живых и грядущих, не премолчи за нас ко Господу, к тебе усердно припадающих и твоего предстательства умильно просящих (имена).

Подвигни, о всеблаженне, на молитву Усердную Заступницу рода христианского, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву Марию,

чудно призвавшую тя быти верным делателем в Ея земном вертограде, идеже избранницы Божии о гресех наших милостива и долготерпелива быти Бога умоляют,

во еже не помянута неправд и беззаконий наших, но по неизреченной благости Господа нашего Иисуса Христа ущедрити и спасти нас по велицей Его милости.

Ей, угодниче Божий, с Преблагословенною Владычицею мира — Святейшею Игумениею Афона и святыми подвижниками Ея земнаго жребия испроси у святых святейшего Слова святей горе Афонской и боголюбивым пустынножителем ея от всех бед и наветов вражиих в мире сохранитися.

Да Ангелы святыми от зол избавляеми и Духом Святым в вере и братолюбии укрепляеми, до скончания века о Единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви молитвы творят и всем спасительный путь указуют,

да Церковь Земная и Небесная непрестанно славословит Творца и Отца Светов, просвещающи и освещающи мир в вечной правде и благости Божией.

Народом земли всей испроси благоденственное и мирное житие, дух смиренномудрия и братолюбия, добронравия и спасения, дух страха Божия.

Да не злоба и беззаконие ожесточают сердца людския, могущие истребите любовь Божию в человецех и низвергнуть их в богопротивную вражду и братоубийство,

но в силе Божественныя любве и правды, якоже на небеси и на земли да святится имя Божие, да будет воля Его святая в человецех, и да воцарится мир и Царствие Божие на земли.

Такожде и земному Отечеству твоему — земли Российстей испроси, угодниче Божий, вожделенный мир и небесное благословение, во еже всемощным омофором Матере Божия покрываему, избавитися ему от глада, губительства, труса, огня, меча,

нашествия иноплеменников и междоусобныя брани и от всех враг видимых и невидимых, и тако святейшим домом Преблагословенныя Богородицы до скончания века ему пребыти, Креста Животворящаго силою, и в любви Божией неоскудеваему утвердитися.

Нам же всем, во тьму грехов погружаемым и покаяния тепла, ниже страха Божия не имущим и сице безмерно любящаго нас Господа непрестанно оскорбляющим, испроси, о всеблаженне, у Всещедраго Бога нашего,

да Своею Всесильною благодатию божественне посетит и оживотворит души наша, и всяку злобу и гордость житейскую, уныние и нерадение в сердцах наших да упразднит.

Еще молимся, о еже и нам, благодатию Всесвятаго Духа укрепляемым и любовию Божию согреваемым, в человеколюбии и братолюбии, смиренномудренном сраспинании друг за друга и за всех, в правде Божией утвердитися и в благодатной любви Божией благонравно укрепитися, и сынолюбне Тому приближитися.

Да тако, творяще Его всясвятую волю, во всяком благочестии и чистоте временнаго жития путь непостыдно прейдем и со всеми святыми Небеснаго Царствия и Его Агнчаго брака сподобимся.

Ему же от всех земных и небесных да будет слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва преподобному Силуану Афонскому

П реподобный Силуан Афонский стал в настоящее время одним из наиболее почитаемых в Православной Церкви русских святых, о чем свидетельствует в частности включение в различных православных календарях дня памяти преподобного Силуана (11/24 сентября) в число важнейших православных праздников. Немало российских верующих обращает свои молитвы к преподобному Силуану и получают поддержку и помощь в своих нуждах.

В частности, имеются многочисленные свидетельства того, что Господь, по молитвам преподобного Силуана Афонского, оказывает верующим особую помощь в умножении любви, примирении и умиротворении враждующих, утишении враждебности, освобождении от неверия, обращении заблудших и неверующих.

И во время своей жизни в мире сем преп. Силуан сугубо молился о смиренной любви (в особенности к врагам), считая такую любовь «последним и достовернейшим критерием истины в Церкви».

По молитвам об умягчении злых сердец и об умиротворении враждующих преп. Силуан оказывает помощь, в первую очередь, в умягчении собственного злого сердца, что очень часто весьма помогает действительному умиротворению враждующих.

Преп. Силуан также имеет особую благодать подавать помощь в освобождении от неверия, беспокоящего душу. Еще во время жизни своей в мире сем он уделял немало времени молитве за весь мир, о спасении мира. Он, в частности, говорил:

Господь хочет всех спасти, и по благости Своей призывает весь мiр. Воли от души Господь не отнимает, но благодатью Своею толкает ее к добру и влечет к Своей любви. И когда хочет Господь кого-нибудь помиловать, то внушает другим желание за него молиться, и помогает в этой молитве. Поэтому должно знать, что когда приходит желание молиться за кого-либо, то это значит, что Сам Господь хочет помиловать ту душу и милостиво слушает твои молитвы.

Господь хочет, чтобы все спаслись и вечно были с Ним, и потому слушает молитвы грешного человека, ради пользы других, или самого того, кто молится.

О предивный угодниче Божий отче Силуане! По благодати, тебе от Бога данной, слезно молитися о всей вселенной — мертвых, живых и грядущих — не промолчи за нас ко Господу, к тебе усердно припадающих и твоего предстательства умильно просящих (имена). Подвигни, о всеблаженне, на молитву Усердную Заступницу рода христианскаго, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву Марию, чудно призвавшую тя быти верным делателем в Ея земном вертограде, идеже избранницы Божии о гресех наших милостива и долготерпелива быти Бога умоляют, во еже не помянути неправд и беззаконий наших, но по неизреченной благости Господа нашего Иисуса Христа ущедрити и спасти нас по велицей Его милости.

Е й, угодниче Божий, с Преблагословенною Владычицею мира — Святейшею Игумению Афона и святыми подвижниками Ея земнаго жребия испроси у святых Святейшего Слова Святей Горе Афонской и боголюбивым пустынножителям ея от всех бед и наветов вражиих в мире сохранитися. Да Ангелы святыми от зол избавляеми и Духом Святым в вере и братолюбии укрепляеми, до скончания века о Единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви молитвы творят и всем спасительный путь указуют, да Церковь Земная и Небесная непрестанно славословит Творца и Отца Светов, просвещающи и освещающи мир в вечной правде и благости Божией.

Н ародом земли всей испроси благоденственное и мирное житие, дух смиренномудрия и братолюбия, добронравия и спасения, дух страха Божия. Да не злоба и беззаконие ожесточают сердца людския, могущие истребити любовь Божию в человецех и низвергнуть их в богопротивную вражду и братоубийство, но в силе Божественныя любве и правды, якоже на небеси и на земли да святится имя Божие, да будет воля Его святая в человецех, и да воцарится мир и Царствие Божие на земли.

Т акожде и земному Отечеству твоему — Земли Российстей испроси, угодниче Божий, вожделенный мир и небесное благословение, во еже всемощным омофором Матере Божия покрываему, избавитися ему от глада, губительства, труса, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани и от всех враг видимых и невидимых, и тако святейшим домом Преблагословенныя Богородицы до скончания века ему пребыти Креста Животворящаго силою и в любви Божией неоскудеваему утвердитися.

Н ам же всем, во тьму грехов погружаемым и покаяния тепла, ниже страха Божия не имущим и сице безмерно любящаго нас Господа непрестанно оскорбляющим, испроси, о всеблаженне, у Всещедраго Бога нашего, да Своею Всесильною благодатию божественне посетит и оживотворит души наша, и всяку злобу и гордость житейскую, уныние и нерадение в сердцах наших да упразднит.

Е ще молимся, о еже и нам, благодатию Всесвягаго Духа укрепляемым и любовию Божию согреваемым, в человеколюбии и братолюбии, смиренномудренном сраспинании друг за друга и за всех, в правде Божией утвердитися и в благодатней любви Божией благонравно укрепитися, и сынолюбне Тому приближитися. Да тако, творяще Его всесвятую волю, во всяком благочестии и чистоте временнаго жития путь непостыдно прейдем и со всеми святыми Небеснаго Царствия и Его Агнчаго брака сподобимся.

Е му же от всех земных и небесных да будет слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 2

С ерафимския любве ко Господу пламенный ревнителю и Иеремии, о народе плачущему, усердный подражателю, всеблаженне отче Силуане, ты, зову Матере Господа сил внемляй, змия греховнаго мужемудренно изрыгнул еси и в гору Афонскую от суеты мира удалился еси, идеже в трудех и молитвах со слезами благодать Святаго Духа обильно стяжа. Ею же сердца наша воспламени и с тобою умильно взывати укрепи: Господи мой, Жизнь моя и Радосте Святая, спаси мир и нас от всяких лютых.

Кондак, глас тойже

С миренномудрия исповедниче предивный и человеколюбия Духом Святым согреваемая доброто, Богу возлюбленне Силуане, о подвизе твоем Церковь Российская радуется, иноцы же горы Афонския и вси христианстии людие, веселящеся, сыновнею любовию к Богу устремляются. Егоже моли о нас, равноангельне боговедче, во еже спастися нам, в горении любве тебе подражающим.

Личные прошения

У годниче Божий, отче Силуане, поминай нас в благоприятных твоих молитвах перед Христом Богом, да сохранит Он нас от искушений, болезней и скорбей, да дарует нам смирение любовь, рассуждение и кротость, и да сподобит Он нас, недостойных, Царствия Своего. Аминь.

О великий угодниче Божий, преподобне и богоносне отче наш Силуане! Призри на нас (имена), смиренных и немощных, и обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих: приникни к нам благосердием твоим и помози нам (содержание прошения). На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердный: приведи нас к невечернему свету жизни вечныя благоприятным предстательством твоим у престола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопоклоняемое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

С лужителю Божий, преподобне Силуане! Молю тя, раб твой (имя), исходатайствуй милость у Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да молитвами твоими подаст ми (содержание прошения) и оставление всех согрешений моих. Аминь.

О святый и преблаженный, преподобне отче отче наш Силуане! Святыми твоими молитвами буди помощник нам грешным (имена), ходатайствуй, да твоими молитвами сподобимся (содержание прошения), и купно с тобою да славословим и воспеваем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 • «Русский святогорец» преподобный Силуан Афонский.
 • Молитва преподобному Силуану Афонскому.
 • Писания старца Силуана.
 • Митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас). Богословие святого Силуана Афонского.
 • Митрополит Владимир (Иким). Слово в день памяти преподобного Силуана Афонского.
 • Свт. Николай Сербский (Велимирович). О преподобном Силуане Афонском.
 • Протоиерей Александр Шаргунов. Все его слова как одно слово – Любовь.
 • Преосвященный Кирилл, Епископ Авидский. «Держи ум твой во аде и не отчаивайся».
 • Митрополит Сурожский Антоний. Проповедь: О стоянии в вере.
 • Свт. Николай Сербский (Велимирович). Сладостная душа.

© 2009 Приход Скорбященского храма г.Мичуринска. Все права защищены.

Оценка 4.6 проголосовавших: 100
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here